KONKURRENSFÖRDEL SOM STÅR SIG GENOM TIDERNA

Tetra Pak® Upgrades
Få ut mer av din utrustning

Vår bransch förändras hela tiden och tekniken för livsmedelstillverkning blir allt mer avancerad. Vi tar fram våra uppgraderingar för att uppfylla dina behov och för att din utrustning ska hålla längre och till och med prestera bättre än när den var ny. Om du vill ligga steget före dina konkurrenter kan möjligheten till uppgradering ha en avgörande betydelse för att du ska kunna skydda din investering.

Tetra Pak® Upgrades är framförallt inriktade på följande förbättringsområden:

Effektivitet

Driftkostnader
Utrustningens totala effektivitet/tidsutnyttjande/drifttid
Leveransdefekter och precision
Produktsvinn/utfall
Media och annan förbrukning

Miljö

Utsläpp
Skadliga ämnen

Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen

Hälsa på arbetsplatsen
Säkerhet på arbetsplatsen

Livsmedelsskydd

Mikrobiologisk säkerhet
Kemisk kontaminering
Spårbarhet

Kapacitet

Tillförselflexibilitet
Utvidgande/anpassning
Enhetlig produktkvalitet
Gammal utrustning
Begränsad eller avslutad support för
Reservdelar
Komponenter
Kompetens
Illustration som visar 95 % minskad vattenförbrukning.

ANVÄND 95 % MINDRE VATTEN

Med vår vattenfiltreringsstation hjälpte vi en europeisk mejeriproducent att minska sin vattenförbrukning, läs mer om kundexemplet här nedan

Illustration – europeisk mejeriproducent minskar vattenförbrukningen med 95 %.

Vårt resultat talar för sig självt …

En mejeriproducent i Europa vände sig till oss och bad om hjälp med att minska mängden vatten som förbrukades vid driften av fyllningsmaskinerna. Med hjälp av Tetra Pak® vattenfiltreringsstation kunde kunden ta bort smörjmedel, rester från förpackningsmaterial, väteperoxid och höga/alkaliska pH-värden och cirkulera rent vatten, fritt från alla föroreningar, tillbaka in i systemet. Det innebar att kunden lyckades minska sin vattenförbrukning med 95 % och spara 22 miljoner liter vatten per år.

Tetra Pak® Water Filtering Station minskar vattenförbrukningen

Tetra Pak® Water Filtering Station (WFS) avlägsnar smörjmedel, rester från förpackningsmaterial, väteperoxid och höga/alkaliska pH-värden och cirkulerar rent vatten, som är fritt från alla föroreningar, tillbaka in i systemet. Resultatet för vatteneffektiviteten är rätt häpnadsväckande – vattenanvändningen kan minska med upp till 95 %.

Titta på videon om du vill veta mer

Vill du ha mer information om Upgrades?