Återvinning i Sverige

Tetra Pak arbetar aktivt med materialåtervinning och producentansvar.

​​​​Återvinning av våra förpackningar

En förpackning från ​Tetra Pak är till största delen gjord av kartong. Av bland annat livsmedelshygieniska skäl innehåller pappersfibern i Tetra Paks förpackningar inte returfiber. Men fibrerna är starka och eftertraktade av pappersindustrin.

Använda förpackningar lämnas i återvinningen för pappers-förpackningar. Plastkorken kan du lägga i återvinningen för hårdplast. Du behöver inte avlägsna förpackningens fasta plastdelar, de separeras ut i själva återvinningsprocessen tillsammans med plast- och aluminiumskikten.

Insamlade förpackningar levereras till pappersbruk som tillverkar material till nya pappersförpackningar, som pizzakartonger och flingpaket, men även papperskassar, hylsor, kuvert, toalettpapper med mera kan tillverkas av återvunnen dryckeskartong.

Plast- och aluminiumfraktionen från återvunna förpackningar går hos oss i Sverige till energiutvinning, men det finns tekniker för att materialåtervinna även detta material.

Att vi jobbar aktivt med återvinningsfrågor innebär inte bara att vi tittar på återvinningsbarheten under utvecklingsarbetet av våra förpackningar. Vi jobbar också kontinuerligt tillsammans med andra industrigrenar som t.ex. skogsindustrin, insamlingsorganisationer (FTI, Förpacknings och Tidningsinsamlingen), WWF, myndigheter, mfl, för att säkerställa att de insamlings- och återvinningssystem som byggs också anpassas för dryckeskartong. 

Här kan du läsa mer

Kontakt

En liten film om återvinning

Alla har vi drömmar

För en förpackning från Tetra Pak kan det vara att få återfödas som pizzakartong, flingpaket eller kuvert. Genom att återvinna förpackningen när juicen och mjölken är slut gör du det möjligt.

Vill du veta mer om återvinning, se vår lilla film om återvinning, där Tetra Brik berättar om hur det går till.

Klicka på bilden till höger för att se filmen.