Burundi

Ett nytt program för att förbättra barns näringsstatus och öka skolnärvaron i Burundi

Mjölk är ett nytt inslag på skolmenyn i Burundi, som en del av ett växande skolmåltidsprogram. Tetra Pak hjälper vår kund, det nystartade lokala företaget Modern Dairy Burundi, att förbättra livsmedelsförsörjningen för 20 000 barn och därmed bidra till en bättre hälsospiral, utveckling och skolnärvaro.

Utmaningen

Enligt World Food Programme (WFP) har endast 28 % av Burundis invånare tryggad livsmedelsförsörjning, och hela 58 procent lider av kronisk undernäring. Trots en gradvis återgång till fred har livsmedelssäkerheten inte förbättrats de senaste åren. Utan ordentlig näringstillförsel presterar barnen ofta dåligt i skolan, slutar skolan i förtid och blir sjuka senare i livet.

Ett skolmåltidsprogram håller på att utarbetas, men det kommer att ta tid för de lokala intressenterna att skaffa sig den kompetens som krävs för att ta över hela ansvaret själva. I synnerhet gör de tuffa förhållandena för småbrukare det svårt för dem att vara konkurrenskraftiga i att tillgodose skolornas efterfrågan på mjölk. Det kommer därför att dröja ett tag innan programmet kan förlita sig på att kunna använda lokala livsmedel, vilket är den modell som föredras för hållbar utveckling.

Initiativet

Som ett resultat av ett officiellt policydokument från World Food Programme (WFP), som stöder användandet av UHT-mjölk i sin skolmåltidsverksamhet, ingår Tetra Pak i ett skolmåltidsprogram för att förbättra näringsstatusen för 20 000 barn i centrala Burundi.

EU tillhandahåller 5 miljoner euro som WFP får använda för att köpa upp till en tredjedel av de livsmedelsvaror som behövs av lokala småbrukare i Gitega-provinsen. Vår kund, det nystartade lokala företaget Modern Dairy Burundi, levererar färsk mjölk i Tetra Fino® Aseptic 200 ml-förpackningar.

”Vi är väldigt nöjda med vårt samarbete med Tetra Pak och Food for Development, som har hjälpt oss att nå vårt mål att leverera säker och högkvalitativ UHT-mjölk till skolbarn i Burundi.” - Juma Mohamed, vd för Modern Dairy Burundi.

Värdet

Skolmjölksprogrammet i Burundi har precis påbörjats och kommer att bidra till en bättre hälsospiral, utveckling och skolnärvaro eftersom programmet förbättrar barnens näringsstatus.

Enligt WFP går barn som får en standardmåltid på 401 kcal under 200 dagar per år upp i vikt i genomsnitt 0,37 kg mer per år än barn som inte deltar i programmet. I förskolor som deltar i måltidsprogrammet växer barnen i genomsnitt 0,54 cm mer per år än i förskolor som inte medverkar i programmet.

Framtiden

Nästa steg är att stabilisera programmet genom stärka de lokala intressenternas möjlighet att på längre sikt överta ansvaret.