KONCERNCHEFSBREV

Adolfo Orive, VD och koncernchef

”Som nytillträdd VD för Tetra Pak är jag stolt över att leda ett företag som har gjort hållbarhet till en nyckelprioritering under så lång tid”

Bygg en koldioxidsnål, cirkulär ekonomi inom livsmedels- och dryckesindustrin tillsammans med oss

Som nytillträdd VD för Tetra Pak är jag stolt över att leda ett företag som har gjort hållbarhet till en nyckelprioritering under så lång tid. Vi lever i en förändrad värld – en värld som är mer medveten om och uttrycker större krav på en hållbar framtid. Särskilt för livsmedels- och dryckesindustrin är detta en tid av förändring och anpassning. Aldrig förr har hållbarheten varit i skarpare fokus, och med ny teknik och nya infallsvinklar har vi förmågan att göra något åt det. Med FN: s mål för hållbar utveckling som en vägledande ram är detta ett ansvar som jag är glad över att leverera mot.

Hållbarhet är en av våra viktigaste värderingar och en kritisk komponent i det arv vi vill lämna efter oss, som ett företag som strävar efter att göra gott – gentemot konsumenterna, kunderna, medarbetarna och samhället. Framsteg inspirerade av hållbarhet har hjälpt oss att bygga framgång i vår verksamhet och främja nytänkandet inom livsmedels- och dryckesindustrin. Innovationer som aseptiska lösningar, e-beam-teknik, fullt förnybara förpackningar och koldioxidsnåla verksamheter visar hur hållbarhet alltid har varit kärnan i vilka vi är och vad vi gör.

De dramatiska förändringarna i hållbarhetslandskapet under de senaste 18 månaderna, inklusive ökat tryck på avfallshantering, plastmaterial och återanvändbarhet, har utmanat oss att tänka annorlunda när det gäller vår strategi för återvinning och hållbara material. Under 2018 stärkte vi innovationsstrategin för vår förpackningsportfölj med ambitionen att våra förpackningar ska tillverkas av förnybara och/eller återvunna förpackningsmaterial och vara helt återvinningsbara, utan att någonsin kompromissa med kraven på livsmedelsskydd. Vi har också undertecknat Ellen MacArthur Foundations New Plastics Economy Global Commitment och inlett samarbeten med företag som Veolia för att utöka samarbetet och påskynda den globala återvinningen av dryckeskartonger. I slutänden vill vi att alla dryckeskartonger ska samlas in för återvinning och att inga kartonger ska sluta som skräp eller deponi.

Löftet Protect What’s Good innebär ständig förbättring. Medan utmaningarna med engångsplaster är högst verkliga kommer klimatförändringarna att få ännu större inverkan på den komplexa infrastrukturen inom livsmedels- och dryckesindustrin. Klimatförändringarnas effekter – torka, översvämningar, opålitlig tillgång till vatten och energi – kommer att störa affärerna och påverka vår verksamhet, våra kunder och våra leverantörer.

Vi anser att framtidens ekonomi måste vara cirkulär och koldioxidsnål med minimal klimatpåverkan i hela värdekedjan. Vi arbetar för att uppnå detta genom att leverera lösningar med de lägsta koldioxidavtrycken och den högsta effektiviteten, minimera miljöpåverkan i vår egen verksamhet och arbeta med partners för att ta itu med uttjänta produkter. Och vi är stolta över att vara på rätt spår med våra mål för lägre koldioxidutsläpp 2020.

För att nå framgång i att skapa en koldioxidsnål, cirkulär ekonomi inom livsmedels- och dryckesindustrin är vi beroende av samarbetets kraft. Vi är beroende av våra medarbetares passion och vår tradition av att tänka nytt, skapa engagemang och lösa problem genom att hämta olika perspektiv från vårt globala nätverk av ingenjörer, livsmedelsexperter och tekniker. Vi är beroende av att våra kunder tar djärva steg tillsammans med oss. Och vi är beroende av partnerskap mellan industrier, regeringar och icke-statliga organisationer.

I vår Hållbarhetsrapport 2019delar vi med oss av våra framsteg mot denna ambition. Att leverera mot våra hållbarhetsmål blir inte lätt, men som branschledare inom livsmedelsförädling och förpackningslösningar med ett åtagande att göra mat säker och tillgänglig överallt, är vi unikt rustade att göra det.

Skydda framtiden, återvinna kartonger

VI SKYDDAR FRAMTIDEN

Vi skyddar framtiden för vår planet och våra kunders framgång på lång sikt.

Bevara livsmedel, kor

VI SKYDDAR LIVSMEDEL

Tillsammans med kunder och partner gör vi livsmedel säkra och tillgängliga överallt med hjälp av våra innovativa och marknadsledande process-, förpacknings- och servicelösningar.

Att bevara människor, människor i möte

VI SKYDDAR MÄNNISKOR

Vi skyddar och bemyndigar våra medarbetare och stöder samhällena där vi verkar.

Vill du veta mer om vårt varumärkeslöfte?