SAMHÄLLEN

Vårt åtagande att skydda människor sträcker sig till samhällen där vi är verksamma. Det inkluderar att hjälpa till att stödja barnnäring, hållbart uppehälle, ungdomars anställbarhet och konsumentengagemang i hållbarhet.

Barnnutrition

Barnnutrition

Vi erbjuder våra partner praktiskt stöd i att implementera och utvärdera skolmåltidsprogram och vi erbjuder också råd i fråga om livsmedelssäkerhet, kvalitet och betydelsen av berikade och näringsriktiga drycker för barn. Vi ger råd om återanvändning och återvinning av kartongförpackningar i skolor.

Läs mer om livsmedelstillgänglighet

Mjölkproduktionscenter, jordbrukare med kor

Hållbar försörjning

Genom vår väletablerade modell för mjölkproduktionscentra bidrar vi till att skapa hållbara värdekedjor genom att bygga upp kapaciteten hos småbrukare.

Läs mer om mjölkproduktionsutveckling

Ungdomars anställbarhet

Ungdomars anställbarhet

Vårt Future Talent-program skapar värdefulla möjligheter för nästa generation att förbättra sin anställbarhet. Under 2019 har ytterligare 148 studenter från hela världen kommit till oss, och det totala antalet uppgår nu till 487. Vårt Future Talent-program kombinerar utbildning på arbetsplatsen med utveckling inom en rad kompetenser och alla deltagare erbjuds ett jobb hos oss när de är färdiga.

Läs mer om future talent

Vi engagerar konsumenter

Vi engagerar konsumenter

Vi hjälper slutkonsumenterna att fatta välgrundade inköpsbeslut och att återvinna deras kartongförpackningar. Med hjälp av ett nära samarbete med våra kunder och konsumentorganisationer har vi möjlighet att genomföra förändringar på bred front, bland annat genom att skapa socioekonomiska värden genom att använda våra återvunna kartongförpackningar för att tillverka nya produkter.

Läs mer om återvinning

Donationer och nödhjälp

Donationer och nödhjälp

Tetra Pak bidrar till specifika upprop om stöd. Vi har nyligen donerat 10 miljoner euro till hjälpinsatser i samband med COVID-19 i de länder där vi är verksamma. Vi gav också en betydande donation för att stödja hjälpinsatser efter markbränderna som drabbade många delar av Australien i slutet av 2019, och arbetar också med kunder för att distribuera mjölk och vatten till nödställda.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Läs mer om vårt samhällsengagemang: