EAT Stockholm Food Forum

Tetra Pak är huvudpartner till det globala initiativet EAT.

Ska planetens resurser kunna försörja oss alla måste vi samarbeta mera kring mat, hälsa och hållbarhet - Därför är Tetra Pak en del av EAT.

Varje år hålls EAT Food Forum i Stockholm där ledande politiker, forskare och näringslivsföreträdare samlas för att dela kunskaper, diskutera utmaningar och möjligheter som anknyter till mat, hälsa och hållbarhet. Fokus för årets konferens ligger på konsumtions- och produktionsmönster, städer, ansvar samt teknologi och innovation inom livsmedelssektorn.

Det går att ta del av hela EAT Food Forum och se samtliga paneldiskussioner och föredrag på EAT forums hemsida.

Vill du läsa mer om det globala initiativet som startades av bland andra Dr Gunhild A Stordalen besök EATs hemsida.

Pre-EAT frukost seminarium om hållbara konsumentval

I anslutning till EAT Food Forum bjöd Tetra Pak Nordics in till frukostmötet "Hållbar konsumtion och hållbara konsumentval" med syfte att lyfta fram inspirerande exempel och ny kunskap med bäring på hållbara konsumentval.

Fler och fler konsumenter vill leva ett hälsosamt och hållbart liv - men, när de står vid butikshyllan och väljer sina produkter tänker de inte alltid på vilken miljöpåverkan förpackningen har. Seminariet diskuterade varför beteende och avsikter inte alltid stämmer överens och hur vi ska arbeta för att underlätta hållbara konsumentval. Här kan du läsa en sammanfattning från frukostseminariet "Putting values into action: How can we enable sustainable consumption?"

Medverkande från vänster: Cecilia Sjöholm, kommunikationsdirektör, Oatly, Nina Ekelund, Hagainitiativet, Michael Grosse, Executive VP Development and Service Operations Tetra Pak, Maria Smith, Chef Miljö & Socialt ansvar, ICA samt Johan Rabe - vd Tetra Pak Nordics. Professor Brian Wansink, Cornell University/GreeNudge saknas på bilden.

Förpackningens roll i en hållbar livsmedelskedja

Under EAT Food Forum 2016 lanserade vi artikeln:"From environmental challenge to sustainability catalyst" tillsammans med Sustainia, en Köpenhamnsbaserad ​tankesmedja.

Här kan du läsa om förpackningens roll i en hållbar livsmedelskedja vars absolut främsta uppgift är att skydda innehållet från det att den lämnar fabriken till att den är tom och inte lägre behövs.

Panel: The Money - business practices and sustainability

Tetra Pak's VP Development and Operations Service, Michael Grosse deltog i en paneldiskussion på EAT Stockholm Food Forum - om hur hållbarhet hänger ihop med lönsamhet.

Övriga deltagare i panelen som leddes av journalisten Zeinab Badawi, var Azita Shariati CEO, Sodexo Nordic. Matt Kovac, Executive Director, Food Industry Asia och Stefan Catsicas, Executive Vice President Nestlé.

​​​​​​​​​​​​​​​​​

Vill du veta mer om vårt samarbete med EAT?