Medarbetar- engagemang

Vår framgång är beroende av att våra medarbetare gör sitt bästa. Och för att de ska kunna göra det behöver de känna sig motiverade, involverade och uppskattade. Genom att se till att våra medarbetare är engagerade bygger vi upp en kultur av eget ansvarstagande, mångfald och innovation.

​Ständigt högt engagemang

Under 2017 genomförde vi vår senaste undersökning om medarbetarengagemang som vi kör vartannat år. Deltagarfrekvensen var hög (84 procent) och engagemangspoängen höga rent generellt (83 procent). När vi jämför oss med andra högpresterande organisationer klassificerar över 94 procent av de deltagande medarbetarna vårt sätt att arbeta med miljöansvar som långt över normen. 

Vi kunde se vissa förbättringar i fråga om karriärutvecklingsfrågor – ett område som vi har arbetat med (exempelvis genom att investera i MyFuture-programmet). Vi fortsätter fokusera på att förbättra vår processeffektivitet och vår förändringshantering. Det återstår fortfarande en del arbete på dessa områden, som båda har avgörande betydelse för att vi ska nå framgång på lång sikt. Efter djupgående analyser av orsaker och bästa praxis lägger vi nu sista handen vid åtgärdsplanerna. Nästa undersökning går av stapeln 2019, och vi kommer att rapportera om resultaten i vår nästa rapport som publiceras 2020.

Eftersom förändringstakten ökar vet vi att vi behöver ett mer flexibelt och smidigt sätt att lyssna på våra medarbetares åsikter. Därför kommer vi att introducera pulsundersökningar för att mäta medarbetarnas engagemang. Dessa mer frekventa och kortare undersökningar kompletterar de befintliga EE-enkäterna som görs vartannat år. Detta ska hjälpa oss att effektivisera de globala/funktionella eller klusterrelaterade engagemangsmätningarna.

Vi kommer att använda dem för uppföljning av åtgärder på området medarbetarengagemang, som en pulsundersökning efter betydande förändringar i organisationen och som ett sätt att samla in feedback när vi upptäcker etiska eller omsättningsrelaterade problem i specifika delar av organisationen.


Tetra Paks operatörer

Gemensamma värderingar

Vi anser att gemensamma värderingar är en förutsättning för lagkänsla och gemensamma mål. I en så mångfasetterad verksamhet som vår, är det viktigare än någonsin att skapa ett gemensamt ”språk”.

Våra värderingar är:

  • Kundfokus och långsiktighet

  • Kvalitet och innovation

  • Frihet och ansvar

  • Teamwork och glädje

Läs mer om våra grundläggande värderingar

Kundanläggning, Tetra Pak-operatör och kund

Vi uppmärksammar framgångar och blickar framåt

Det är viktigt för oss att uppmärksamma positiva beteenden och väl utförda arbeten, och vi visar uppskattning för våra kolleger på olika sätt. Alla medarbetare kan till exempel nominera en kollega till ett Excellence Award i fyra olika kategorier: kund, innovation, operativ verksamhet och ledarskap. Vi uppmärksammar även lagarbete med hjälp av utmärkelser för årets bästa marknad och fabrik.

Vill du veta mer om medarbetarengagemang?