ENGAGEMANG OCH ERKÄNNANDE

Vår framgång är beroende av att våra medarbetare presterar sitt bästa. Och för att de ska kunna göra det behöver de känna sig motiverade, involverade och uppskattade. Genom att se till att våra medarbetare är engagerade bygger vi upp en kultur av eget ansvarstagande, mångfald och innovation.

Ständigt högt engagemang

Engagerade och produktiva medarbetare är nyckeln för att uppnå våra ambitioner för vår verksamhet. Under 2019 genomförde vi vår enkät om medarbetarengagemang som vi gör vartannat år, och som gav flera positiva resultat, bland annat:

  • Ett högt deltagande på 87 %, det högsta någonsin.

  • Vår totala engagemangspoäng ligger stabilt på en hög nivå.

  • Våra medarbetare fortsätter att tro på våra värderingar.

  • Förbättringar inom karriärutveckling och personlig utveckling.

Dock är vi bekymrade över frågor inom vissa områden som hastigt genomförda förändringar och process- och kundfokus, särskilt eftersom dessa är nyckelområden för vår Strategy 2030. Vi tog snabbt tag i och kommunicerade åtgärder, och kommer att genomföra två mindre elektroniska "puls"-undersökningar under år 2020 för att följa upp på dessa åtgärder och, vid behov, korrigera kursen.

Tetra Paks operatörer

Gemensamma värderingar

Vi anser att gemensamma värderingar är en förutsättning för lagkänsla och gemensamma mål. I en så mångfasetterad verksamhet som vår, är det viktigare än någonsin att skapa ett gemensamt ”språk”.

Våra värderingar är:

  • Kundfokus och långsiktighet

  • Kvalitet och innovation

  • Frihet och ansvar

  • Teamwork och glädje

Läs mer om våra grundläggande värderingar

Kundanläggning, Tetra Pak-operatör och kund

Vi uppmärksammar framgångar och blickar framåt

Det är viktigt för oss att uppmärksamma positiva beteenden och prestationer, och vi visar uppskattning för våra kollegor på olika sätt. Alla medarbetare kan till exempel nominera en kollega till ett Excellence Award i fyra olika kategorier: kund, innovation, operativ verksamhet och ledarskap. Vi uppmärksammar även lagarbete med hjälp av utmärkelser för årets bästa marknad och fabrik.

Vill du veta mer om medarbetarengagemang?