MILJÖPÅVERKAN

Vi samarbetar med leverantörer och kunder för att minimera vår miljöpåverkan genom hela värdekedjan – från spårning till produktion och från användning till sluthantering av våra produkter och vår utrustning.

Genom hela värdekedjan

Vi mäter vår klimatprestanda, inte bara på vår egen verksamhet utan i hela vår värdekedja. Vårt klimatmål för 2020 är att sätta ett tak för utsläpp i hela värdekedjan på 2010 års nivåer trots tillväxt i företaget, och vi gör fantastiska framsteg för att uppnå det.

Läs mer om vår syn på värdekedjan

Leverantörer

Distributionskedjan står för en betydande del av växthusgasutsläppen i vår värdekedja. Vi arbetar nära leverantörspartner inom förpackningsmaterial för att identifiera effektiviseringar både i deras verksamheter och i deras egna distributionskedjor.

Läs mer om hur vi arbetar med leverantörerna.

Tetra Paks verksamhet

När vi strävar efter att leda hållbarhetsomvandlingen vill vi att vår egen verksamhet ska vara ett globalt riktmärke. Detta innebär att maximera effektiviteten och minimera svinnet genom tillverkning av världsklass, använda och investera i förnybar kraft och använda certifierade ”gröna byggnader”.

Läs mer om Tetra Paks verksamhet

Kunder

Av vår totala klimatpåverkan kommer 40 procent från utrustningen som våra kunder använder. Vi hjälper kunderna att sänka sina koldioxidavtryck och kostnader med hjälp av en mer effektiv process- och förpackningsutrustning och effektivare produkter, i kombination med tjänster för att minska energianvändningen, vattenförbrukningen, svinnet och livsmedelsslöseriet.

Läs mer om vårt kundfokus

Återvinning efter konsumentledet

Vi arbetar proaktivt och banbrytande med att se till att kartongförpackningar samlas in, sorteras och återvinns så att de kan fortsätta leverera mervärde.

Läs mer om återvinning

Läs mer om hur vi hanterar vår miljöpåverkan

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​