VI SKYDDAR LIVSMEDEL

Tillsammans med kunder och partner gör vi livsmedel säkra och tillgängliga överallt med hjälp av våra innovativa och marknadsledande process-, förpacknings- och servicelösningar.

Vi skyddar livsmedel, infografik

Så gör vi

Den andra målsättningen på FN:s lista över mål för hållbar utveckling är Ingen hunger, och syftet är att avskaffa hungern, uppnå livsmedelssäkerhet, förbättra nutritionen och främja hållbart jordbruk.

Våra produkter och tjänster har en nyckelroll i att få bukt med en av de mest överhängande utvecklingsrelaterade utmaningarna i vår tid – livsmedelssäkerheten. I nära samarbete med våra partner i värdekedjan kan vi hjälpa till att tillverka säkra, näringsrika och välsmakande produkter som är tillgängliga för en ännu större del av världens snabbt växande befolkning, däribland de miljontals människor som bor på avlägsna platser utan tillgång till kylmöjligheter.

Att minska livsmedelsförlusterna och matsvinnet är en av de grundläggande principerna i vår verksamhet. Med vår marknadsledande process- och förpackningsutrustning förhindrar vi att livsmedel spills eller förslösas i produktionens tidiga skeden, medan våra förpackningslösningar förlänger hållbarhetstiden och förhindrar att livsmedel förstörs, utan tillsatser av konserveringsmedel. Det är här vi tror att vi kan ha störst påverkan på att minska livsmedelsförlusterna.

Tillsammans med våra kunder arbetar vi också för att utbilda konsumenter i hur man undviker slöseri och förhindrar att livsmedel förstörs. Vårt arbete under denna pelare bidrar till att hantera den globala utmaningen i fråga om livsmedelssäkerhet genom att bygga hållbara värdekedjor för livsmedel.

Höjdpunkter

Infografik om mjölkproduktionscenter

Livsmedelsskydd

Konsumenter förväntar sig säkra livsmedel, och det med rätta. För våra kunder innebär detta att ha full kontroll på produktionen, från anskaffande av råmaterial och ända fram till butikshyllorna.

Livsmedelskvalitet

Dagens konsumenter förväntar sig en konsekvent upplevelse av smak, färg, textur och näringsvärde. Våra förpackningar är utformade för att skydda och bevara livsmedlen – utan att det behövs några konserveringsmedel – så att de lever upp till dessa förväntningar.

Livsmedelstillgänglighet

Vi tror att det effektivaste sättet att ta sig an de globala utmaningarna inom livsmedelssäkerhet och näring är att bygga upp hållbara värdekedjor för livsmedel.

*Läs mer om livsmedelstillgänglighet

Våra berättelser

Kor, Uplands Dairy i Kenya

Uplands Dairy: Ökad tillgång till marknaden

Ett nytt mjölkproduktionscenter i Kenya förbättrar produktiviteten och tillgången till marknaden för småbönder.

Läs mer om mjölkproduktionscenter i Kenya

Barn som återvinner i Peru

Vi uppmuntrar återvinning i Peru

Vi bevarar kulturen och främjar återvinning med innovativ produkt- och förpackningsdesign i Perus nutritionsprogram för skolor.

Läs mer om återvinning i skolorna i Peru

Globala nedladdningar

Hållbarhetsrapport 2019

Sustainability report

Infografik

Infographic renewability

Infografik

Infographic achievements

Vill du veta mer om hur vi skyddar livsmedel?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​