LIVSMEDELSTILLGÄNGLIGHET

Vi tror att det effektivaste sättet att ta sig an de globala utmaningarna inom livsmedelssäkerhet och näring är att bygga hållbara värdekedjor för livsmedel.

dryckeskartonger på en hylla

Utmaningen

Enligt FN:s beräkningar kommer det år 2050 att finnas cirka 9,7 miljarder människor på jorden. Inkomstnivåerna kommer att ha stigit markant jämfört med i dag, vilket ökar pressen på livsmedelsproduktion, land- och vattenkällor. För att kunna försörja denna större, mer urbana och rikare befolkning måste livsmedelsproduktionen (nettoandel av livsmedel som används för biobränslen) öka med 70 procent.

Barn i ett klassrum dricker mjölk

Food for Development

Tetra Laval Food for Development driver utvecklingen av värdekedjan för mjölk och livsmedel genom samarbete med kunder, statliga myndigheter, utvecklings- och samarbetsbyråer, finansieringsorganisationer och icke-statliga organisationer i hela världen.

Läs mer om Food for Development

Skolmåltidsprogram i Thailand

Skolmåltider och näring

I över 57 år har vi gett vårt stöd åt program för skolmåltider och barnnutrition. År 2019 fick 68 miljoner barn i 56 länder mjölk och andra näringsdrycker i Tetra Pak-förpackningar på sina skolor.

Läs mer om skolmåltider och näring

Pakistansk bonde

Mjölkproduktionsutveckling

Den totala efterfrågan på mjölk förväntas överträffa tillgången under det närmaste decenniet, vilket sätter stor press på mejeriindustrin. Genom vår modell för mjölkproduktionscenter bidrar vi till att skapa hållbara värdekedjor genom att utbilda småbrukare och skapa en länk för våra kunder så att de kan köpa mjölk av hög kvalitet.

Läs mer om mjölkproduktionsutveckling

Flicka i Sudan dricker mjölk

Livsmedel till överkomligt pris

Vår DiP-strategi bidrar till att miljontals låginkomsthushåll får tillgång till säkra, hälsosamma och näringsrika produkter.

Läs mer om livsmedel till överkomligt pris

Kontakta oss för att få mer information om livsmedelstillgänglighet

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​