MJÖLKPRODUKTIONSUTVECKLING

Den totala efterfrågan på mjölk förväntas överträffa tillgången under det närmaste decenniet, vilket sätter stor press på mejeriindustrin. Genom vår modell för mjölkproduktionscenter bidrar vi till att skapa hållbara värdekedjor genom att utbilda småskaliga jordbrukare och skapa en länk till våra kunder så att de kan köpa mjölk av hög kvalitet.

Med fokus på småskaligt jordbruk

Nästan 1 miljard människor lever på mjölkgårdar, små arrenden eller hushåll utan mark med ett eller några få djur. Enligt International Farm Comparison Network produceras för närvarande 360 miljoner av de 867 miljoner ton mjölk som produceras globalt av småföretag. Mycket av den mjölken bearbetas inte formellt utan går förlorad, vilket begränsar småbrukarnas tillgång till marknaden. Mjölk- och mejeriindustrin har därmed stor potential att bidra till FN:s SDG8, rättvisa arbeten och ekonomisk tillväxt genom att skapa arbetstillfällen och öka intäkterna för alla som ingår i värdekedjan.

Modellen med mjölkproduktionscenter syftar till att säkerställa en långsiktig tillgång till lokalproducerad, högkvalitativ mjölk utan att öka kostnaderna för uppsamlingen i tillväxtekonomier. Modellen sammanför småskaliga jordbrukare med verksamheter som processar mejeriprodukter. Tetra Pak erbjuder tekniken samt den praktiska kunskapen och utbildningen. Detta har en direkt koppling till SDG-mål 8.2, som mäter utvecklingen för SDG 8 i enlighet med ökningen i nivåerna för ekonomisk produktivitet genom teknologisk uppgradering och innovation. Vi har sett runtom i världen hur denna modell ökar tillgången på lokalproducerad mjölk och därmed förbättrar stabiliteten i mjölkförsörjningskedjorna. Exempelvis har småskaliga jordbrukare, som är involverade i mjölkproduktionscenter i Bangladesh, sett sin mjölkproduktion öka med 143 procent, från 4,45 liter till 10,8 liter, och deras månadsinkomst har ökat med en ännu högre procentsats, från 100 USD till 144 USD. ​

Berättelser från hela världen

Programmet för tekniskt stöd driver positiv utveckling för Ugandas mejerisektor

Mjölkproduktionscentra i Uganda, människor och kalv

Tetra Pak och Tetra Laval Food for Development ger teknisk support till nyetablerade Pearl Dairy Farmers Community.

Läs mer om vårt arbete med jordbrukare i sydvästra Uganda

Relaterade webbplatser

Artiklar, idéer och information på teman som rör livsmedelssäkerhet, möjligheterna att mätta en växande befolkning och samtidigt stärka företagen och utvecklingen i utvecklingsländer.

Läs mer på unfold.tetrapak.com

unfold.tetrapak.com

Vill du ha mer information om mjölkproduktionscenter?