SKOLMÅLTIDER OCH NÄRING

I över 57 år har vi gett vårt stöd åt program för skolmåltider och barnnutrition. År 2019 fick 68 miljoner barn i 56 länder mjölk och andra näringsdrycker i Tetra Pak-förpackningar på sina skolor.

Vår roll – skolmåltider och näring

Skolmåltidsprogram förbättrar hälsotillståndet och stimulerar utvecklingen genom att göra hälsosam mat mer tillgänglig – en viktig komponent inom SDG 2 och i synnerhet inom de associerade målen 2.1 och 2.2. Vi erbjuder våra partners praktiskt stöd i att implementera och utvärdera skolmåltidsprogram och vi erbjuder också råd i fråga om livsmedelsskydd och livsmedelskvalitet. Dessutom delar vi med oss av best practice i fråga om miljöutbildning och återvinning i skolor. Vi hjälper också våra kunder att utveckla och lansera berikade och näringsrika drycker för användning i skolmåltidsprogram.

Det första programmet som använde Tetra Paks förpackningar lanserades i Mexiko 1962 i samarbete med det nationella systemet för integrerad familjeutveckling (Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia). Än i dag hjälper det flera miljoner barn.

Det finns data som visar att program för skolmåltider och barnnutrition kan göra stor skillnad när det gäller ett barns fysiska hälsa och utveckling, särskilt i tillväxtländer där skolmaten ofta blir dagens första måltid för barnen.

Berättelser från hela världen

Vi uppmuntrar återvinning i Peru

Skolbarn återvinner i Peru

Vi bevarar kulturen och främjar återvinning med innovativ produkt- och förpackningsdesign i Perus nutritionsprogram för skolor.

Läs mer om återvinning i Peru

Relaterade webbplatser

Artiklar, idéer och information på teman som rör livsmedelssäkerhet, möjligheterna att mätta en växande befolkning och samtidigt stärka företagen och utvecklingen i utvecklingsländer.

Läs mer på unfold.tetrapak.com

unfold.tetrapak.com

Vill du veta mer om skolmåltidsprogram?