LIVSMEDEL. MÄNNISKOR. FRAMTIDEN.

Vår syn på hållbarhet genomsyras av vårt varumärkeslöfte – PROTECTS WHAT’S GOOD™. I vårt arbete med att skydda livsmedel, skydda människor och skydda framtiden ger vi liv åt detta löfte.

Vår hållbarhetsstrategi

Vi hittar hela tiden nya sätt att möta marknadens förväntningar. Det innebär att vi fortsätter erbjuda kunderna och konsumenterna säkra och hållbara produkter – på ett ansvarsfullt sätt. Genom att sätta oss in i kundernas skiftande behov kan vi skapa hållbara lösningar och förse den snabbt växande befolkningen med livsmedel. Dessutom stöder vi människor och samhällen i vår verksamhet, på våra marknader och i våra distributionskedjor. Genom att utveckla innovativa miljölösningar genom hela livscykeln för våra produkter och i vår egen verksamhet visar vi hur ett företag som vårt kan göra mer med mindre.

Hållbarhet är en del av vår företagsstrategi. Hållbarhetsforumet definierar vårt hållbarhetsarbete och vilka områden som detta arbete ska fokuseras kring, vilket regleras av strategirådet. Forumet har också arbetat med vår 2030-strategi och med FN:s mål för hållbar utveckling, vilket resultatet av vår väsentlighetsprocess kommer att visa. I vår strategi ska vi sätta upp ambitiösa nya mål som utgår från vårt befintliga arbete och hjälper oss att snabbare närma oss vår vision på ett sätt som skapar miljömässigt, socialt och ekonomiskt värde.

medarbetare som pratar med varandra

Vi arbetar i hela värdekedjan

Vår syn på hållbarhet omfattar hela värdekedjan och sträcker sig utanför vår egen verksamhet och våra kunders. Detta gör vi eftersom vi för många år sedan insåg att det enda sättet för oss att skapa en mer hållbar framtid är att se till den sammanvävda karaktären hos de miljömässiga, sociala och ekonomiska utmaningar vi ställs inför. Våra lösningar fungerar eftersom de är sammanhängande.

Vi tänker och arbetar på ett integrerat sätt för att maximera hållbarhetsvärdet för våra kunder, för vår verksamhet och för de samhällen där vi verkar. För att organisera och kommunicera våra prioriteringar använder vi LIVSMEDEL. MÄNNISKOR. FRAMTIDEN som de centrala byggstenarna i vår hållbarhetshistoria.

Mjölkproduktionscenter, personer som pratar med en mejeriexpert från Tetra Laval

Vi skyddar livsmedel

Tillsammans med kunder och partner gör vi livsmedel säkra och tillgängliga överallt med hjälp av våra innovativa och marknadsledande process- och förpackningslösningar. Genom detta bidrar vi direkt till SDG 2 och SDG 12.

Vår modell för mjölkproduktionscenter kopplar samman småskaliga jordbrukare i tillväxtekonomier med mejeriföretag. Detta är i linje med de viktigaste målen i SDG 2 – Ingen hunger – exempelvis genom att fördubbla jordbruksproduktiviteten och inkomsterna för småskaliga livsmedelsproducenter. Läs mer om Mjölkproduktionsutveckling och mjölkproduktionscenter

Läs mer om vårt arbete med att skydda livsmedel.

Två kvinnor i ett möte

Vi skyddar människor

Vi skyddar och stärker våra medarbetare samt arbetar för ökad mångfald och inkludering. Vår uppförandekod innehåller höga standarder för våra egna och leverantörernas verksamheter och vi bidrar direkt till SDG 8 och SDG 17.

Vår strategi för mångfald och inkludering stöder de viktigaste målen i SDG8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt – som handlar om att erbjuda anständiga arbetsvillkor för alla kvinnor och män, inklusive ungdomar och personer med funktionshinder. Läs mer om vår Strategi för mångfald och inkludering

Läs mer om vårt arbete med att skydda människor.

Händer som håller en kartong, bredvid FN:s SDG-ikoner

Vi skyddar framtiden

Vi arbetar för att uppnå en hållbar framtid för vår planet och långsiktiga framgångar för våra kunder och bidrar därmed direkt till SDG 6, 7, 9, 12, 13, 15 och 17.

Tetra Pak arbetar för en cirkulär ekonomi med låga koldioxidutsläpp. Detta är i linje med huvudmålet SDG 12 – Hållbar förbrukning – vilket bland annat innebär att väsentligt minska avfallet genom förebyggande, minskning, återvinning och återanvändning.

Läs mer om vårt arbete med att skydda framtiden.

Vill du veta mer om Livsmedel Människor Framtiden?