LIVSMEDELSSÄKERHET

Konsumenterna förväntar sig med rätta säkra livsmedel och det gör även distributörer, återförsäljare och lagstiftare. För våra kunder innebär detta att ha full kontroll på produktionen, från anskaffande av råmaterial och ända fram till butikshyllorna.

Tetra Recart kartongförpackning

Nya, innovativa idéer

Sedan lanseringen av kartongförpackningen Tetra Classic® Aseptic 1961 har vi tagit fram hundratals nya förpackningslösningar som skyddar livsmedel från skadliga bakterier. År 2001 blev Tetra Recart® den första förpackningen på marknaden att rymma livsmedel som av tradition förpackats i konservburkar – som krossade tomater, bönor och soppor – i en kartongförpackning.

Vi är också pionjärer inom teknik för livsmedelssäkerhet som exempelvis pastörisering av juice och UHT-behandling. Vi är hela tiden på jakt efter nya sätt att hjälpa våra kunder att bemöta tuffa marknadsvillkor och konsumentefterfrågan i hela världen.

Läs mer om hållbara förpackningar och förnybara material

Smarta kartongförpackningar, digitala lösningar

Förtroende och spårbarhet

Spårbarhet blir en allt viktigare faktor för att visa för tillverkande företag och konsumenter att livsmedel är säkra.

Enligt vår policy för livsmedelssäkerhet ska vi upprätthålla de högsta säkerhetsstandarderna och uppnå full produktspårbarhet genom hela värdekedjan för livsmedelsberedning och förpackningsmaterial. Vi står bakom detta åtagande på en rad olika sätt, bland annat genom att utveckla automatiserade lösningar som Tetra Pak® PlantMaster, ett fabriksövergripande kontrollsystem som integrerar information från varje enhet i mejeriproduktionslinjen, och vårt arbete med att utveckla Tetra Pak® Connected Package.

Läs mer om spårbarhet och livsmedelssäkerhet: Vårt åtagande för livsmedelssäkerhet (pdf)

Kinesiska barn som dricker mjölk

Upprätta standarder för säker mjölk i skolor i Kina

Tetra Pak är en del av ett samarbetsinitiativ för att förbättra mjölksäkerheten i skolor som är anslutna till skolmjölksprogrammet i Kina. Steg för steg kan vi hjälpa till att sprida kunskap om näringsrik och säker mjölk i världens mest folkrika land.

Läs mer om mjölksäkerhet i skolorna i Kina

Vill du veta mer om livsmedelssäkerhet?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​