​Frågor & Svar

 • Av vilka material är Tetra Pak förpackningar gjorda?
  Ungefär ¾ är kartong. Resten är plast (framförallt polyeten men även polypropen) och i våra aseptiska produkter finns även en tunn aluminiumfilm.
 • Varifrån kommer kartongen i Tetra Paks förpackningar?
  Kartongen kommer i huvudsak från en förnybar råvara – skog. I förpackningar på den svenska marknaden kommer råvaran som regel från svenska och finska skogar.
 • Hur tillverkas Tetra Pak förpackningar?
  Tetra Pak får förpackningsmaterialet på stora rullar från kartongleverantörerna. Hos Tetra Pak lamineras materialet (med polyeten och för aseptiska produkter även aluminium) och dekoren trycks. Sedan levereras förpackningsmaterialet på mindre rullar till mejerier och fyllare och där formas materialet till förpackningar, fylls och försluts.
 • Vilken slags tryckfärg används till Tetra Pak förpackningar?
  Till största delen vattenbaserade färger. Tetra Pak använder inga färger som innehåller tungmetaller.
 • Kan man återvinna alla Tetra Pak förpackningar?
  Ja - det är lätt och rätt för miljön att lämna våra förpackningar till återvinning. Läs mer under Återvinning.
 • Vad händer med dryckesförpackningar av kartong som jag lämnar till återvinning?
  De materialåtervinns på pappersbruk och blir nya papp- och kartongprodukter. Plast och aluminiuminnehållet energiåtervinns på pappersbruket och driver därmed själva återvinningsprocessen. I Sverige är det Fiskeby Board som materialåtervinner våra förpackningar.
 • Var lägger jag skruvkorken av plast som finns på vissa Tetra Pak förpackningar?
  Skruvkorken av plast lägger du i behållaren för hårdplast. Fasta plastdelar låter du sitta kvar, de sorteras ut i återvinningsprocessen.
 • Hur går återvinningen till?
  Se vår lilla film om återvinning
 • Vad händer om förpackningen går till förbränning?
  Förpackningen, liksom andra dryckesförpackningar, har ett högt energivärde vilket gör den lämplig även för energiutvinning. Kartong och plast ger inga hälsofarliga utsläpp förutsatt att de bränns under kontrollerade former, det vill säga i anläggningar med rökgasrening.
 • Vad händer om förpackningen hamnar på soptipp?
  I Sverige energiåtervinns allt hushållsavfall som inte materialåtervinns, så sannolikheten att den hamnar på soptipp är liten. Men om den mot all förmodan gör det så innehållelr inte örpackningen några giftiga ämnen. Förpackningen uppfyller Europaparlamentets direktiv vad gäller förpackningar och förpackningsavfall (EC-directive 94/62/EC).
 • Hur organiseras insamlingen av pappersförpackningar?
  I Sverige organiseras insamlingen av pappersförpackningar av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI).
 • Vilka egenskaper har plasten i Tetra Pak förpackningar?
  Plasten (polyeten och polypropen) behövs för att skydda kartongen från att lösas upp av det flytande innehållet. Plastfilm finns på både insida och utsida på Tetra Paks förpackningar.
 • Vilka egenskaper har aluminium i Tetra Pak förpackningar?
  För aseptiska produkter ingår även ett skikt aluminium i förpackningen. Aluminium fungerar som barriär mot påverkan av solljus och syre. Aseptiska förpackningar används i Sverige till största delen för fruktjuicer, viner och andra produkter som ska ha lång hållbarhet.
 • Har Tetra Pak någon miljöpolicy?
  Ja, du hittar den som pdf här.

Kontakt