Vi skyddar framtiden

Vi skyddar framtiden för vår planet och våra kunders framgång på lång sikt.

Infografik framtiden

Så gör vi

Som samhälle måste vi nu göra mer med mindre, med tanke på jordens snabbt växande befolkning och sinande resurser. Dessa globala krafter skapar nya förväntningar från marknaden och från kunderna. Genom att tillämpa den cirkulära ekonomins principer kan vi minska avfallet, behålla materialen i användning och regenerera de naturliga systemen. Därför strävar vi hela tiden efter att utveckla nya, innovativa lösningar som minskar miljöavtrycket för våra produkter och tjänster under hela livscykeln – från anskaffande av råmaterial till slutet av produkternas livscykel. Vi arbetar också aktivt med att minimera miljöavtrycket och effekterna av vår drift. Genom att skydda miljön säkerställer vi både vår framtida tillväxt och samhällets utveckling.

Vårt miljöarbete ger stora samhälleliga effekter genom hela värdekedjan. Uppströms förväntar vi oss att leverantörerna följer våra samhälls- och miljökriterier. I många fall är vi engagerade i att ta fram ledande metoder och standarder i fråga om hållbarhet. Nedströms informerar vi konsumenterna om ansvarsfull avfallshantering och återvinning, samtidigt som vi bidrar till att skapa ett socioekonomiskt värde för samhällena genom användandet av återvinningsbara material. I vårt arbete inom ramen för Framtiden kombineras vår strävan att verka för en sund miljöutveckling, stärka samhällena och bidra till hållbara värdekedjor för livsmedel.

Höjdpunkter

Infografik om att skydda framtiden
Tre medarbetare i möte

Kundengagemang

Vårt mål är att skapa och dela mervärde för och med våra kunder med hjälp av våra produkter och tjänster.

Korkar av sockerrörs- och biobaserad plast

Ansvarsfull anskaffning

Varje inköpsbeslut som vi som företag gör har betydelse. Ansvarsfull anskaffning innebär att se bortom traditionella faktorer som kostnad, kvalitet och leveranstid i vårt beslutsfattande.

*Läs mer om ansvarsfull anskaffning

Närbild av en vindturbin som producerar alternativ energi

Miljöpåverkan

Vi samarbetar med leverantörer och kunder för att minimera vår miljöpåverkan genom hela värdekedjan – från anskaffning till produktion, användning och sluthantering.

Utplattade, använda vätskekartonger i en hög

Cirkulär ekonomi

Vår verksamhet förhindrar att livsmedel slösas bort och optimerar användningen av resurser. Cirkularitetsprinciperna är en mycket central del av vår verksamhet. Vår syn på värdekedjan och våra samarbeten hjälper till normalisera den cirkulära ekonomin.

Utplattade, använda kartonger återvinns

Återvinning efter konsumentledet

Vi arbetar proaktivt och banbrytande med att se till att kartongförpackningar samlas in, sorteras och återvinns så att de kan fortsätta leverera mervärde. En väl fungerande värdekedja för återvinning förhindrar nedskräpning, sparar resurser och minskar klimatpåverkan – vilket är viktiga delar i en gemensam, hållbar framtid.

*Läs mer om återvinning

VÅRA BERÄTTELSER

Skog, FSC-certifiering

FSC™ certifiering, märkning och verifiering

All vår kartong kommer från trä från skogar som certifierats i enlighet med FSC™-standarder och andra kontrollerade källor. Sedan FSC-märkningen infördes på våra förpackningar 2007 har vi producerat över 460 miljarder FSC™-märkta förpackningar och har – enbart under 2018 – levererat en halv miljard helt förnybara förpackningar.

Solpaneler, förnybar el

Vi strävar efter 100 procent förnybar elektricitet

Vi ser förnybar energi som nyckeln till vår strategi för koldioxidreduktion, och efter att stadigt ha gått mot en mer energieffektiv verksamhet förband vi oss år 2016 enligt RE100 att senast år 2030 köpa all energi från förnybara källor.

Globala nedladdningar

Hållbarhetsrapport 2019

Sustainability report

Infografik

Infographic renewability

Infografik

Infographic achievements

Vill du veta mer om vårt arbete för att skydda framtiden?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​