SÄKRA, HÄLSOSAMMA ARBETSPLATSER

Vår ambition är att ingen någonsin ska komma till skada i något projekt eller någon aktivitet. Vi tror att det bästa sättet att nå målet om noll olyckor och arbetsrelaterade sjukdomar är arbeta i team.

Man och förpackningsmaterial

Vårt arbetssätt

Säker och hälsosam – alltid och överallt: Vårt koncernövergripande arbetssätt understryker att hälsa och säkerhet på arbetsplatsen (OHS, Occupational Health and Safety) inte bara gäller fabrikerna utan påverkar oss alla. Under 2018 upprätthöll vi 100 procent efterlevnad av den globala OHS-standarden OHSAS 18001 för tillverkningsanläggningarna. Vi är nära fullständig implementering av vårt globala OHS-ledningssystem och i vår strävan efter kontinuerliga förbättringar spårar vi OHS-data. Vi fortsatte också med lanseringen av vårt globala bedömningsprogram för icke-tillverkningsanläggningar (marknadsbolag och huvudkontor) med 19 utvärderade anläggningar, och vi är på god väg att klara alla anläggningar innan 2019 års slut.

Vi har förstärkt vårt team med Services- och Processing OHS-chefer för varje kluster. Dessa roller hjälper till att svara upp mot de lokala planerna och förbättra OHS-mognaden. Var och en av våra fabriker fortsätter leverera i enlighet med sina lokala treåriga förbättringsplaner.

Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen är en mycket viktig del av vår affärsstrategi och vårt arbetssätt bygger på våra grundläggande värderingar.

Man som undersöker tryckvalsar

Vi bygger en säkerhetskultur

Den verksamhet vi bedriver och den utrustning våra medarbetare arbetar med är till sin natur sådan att det kan uppstå säkerhetsrisker, däribland maskinellt arbete, arbete på hög höjd, gaffeltrucksarbete, skärnings- och svetsarbeten, körning, tunga lyft och manuell hantering. Vi arbetar hårt för att bygga upp den typ av säkerhetskultur som kan minska dessa risker.

Läs mer om vår säkerhetskultur

Människor vid centret för teknisk utbildning

Hälsa och välmående

Vi har en helhetsinriktad och centraliserad syn på hälsa och välmående inom Tetra Pak. Nu tillämpar vi centraliserad styrning och kör ett program med löpande initiativ för att driva förändringar. Under 2018 lanserade vi en koncernövergripande procedur för att säkerställa konsekvent hantering av buller och påbörjade också lanseringen av vårt globala program för psykiskt välmående.

Läs mer om hälsa och välmående

​​​​​​​

Vill du veta mer om säkra, hälsosamma arbetsplatser?