​​​​​​​​​​​​​​​​​Kartongförpackningar från Tetra Pak är klimatsmarta val, det har vi forskning som visar

Vi jobbar ständigt med att utveckla vårt hållbarhetsarbete på Tetra Pak. En viktig utgångspunkt är att basera våra beslut på kunskap och fakta. Ett verktyg vi använder för att ta reda på klimat- och miljöpåverkan från våra produkter är Livscykelanalys (LCA). Med hjälp av LCA kan olika förpackningar jämföras. Produktens miljöpåverkan utvärderas vid varje steg i dess livscykel – från "vaggan till graven".​

Vad är en livscykelanalys?​

Livscykelanalys (LCA) är en metod för att mäta olika sorters miljöpåverkan från produkter. LCA analyserar alla steg i värdekedjan; energiåtgång, råvaruutvinning och -användning, tillverkning, transporter, hantering, återvinning och avfall. De livscykelanalyser Tetra Pak använder görs av oberoende forskare.