​​​​​​Vad är en god förpackning?

Vi frågade över 1000 konsumenter i Sverige. De flesta tänker på goda val inom mat och dryck, konsumtionsvaror, återvinning och  källsortering, motion och träning. Förpackningen räknas - nästan varannan konsument tycker att det är viktigt hur en produkt är förpackad när de vill köpa något hälsosamt och miljövänligt.

​​

​​​​​​Förpackningar från Tetra Pak

Kartongförpackningar från Tetra Pak bevarar innehållet naturligt utan tillsatser och har mindre miljöpåverkan än andra förpackningar. Därför är de goda val. Nu räknas alla köp av kartongförpackningar från Tetra Pak.

  • Görs av lätta och förnybara material. Detta innebär en minskad förbrukning av ändliga resurser och en klimatpåverkan som bara är en fjärdedel jämfört med material som glas.
  • Skapas med en förpackningsteknik vilket möjliggör en naturlig konservering. Detta minskar behovet av konserveringsmedel och kylning.
  • Utvecklas tillsammans med våra kunder och testgrupper för att vara lätta att öppna, återförsluta och tömma. Detta gör återvinning enklare och kan hjälpa till att minska matsvinn.​​​​
​​
​​

​Vatten i en god förpackning

I en tid när allt fler människor konsumerar mat och dryck på resande fot är det viktigt att det finns bra dryckesalternativ att välja utanför hemmet, i funktionella förpackningar. När du är ute och rör på dig, till exempel på resa, arbete, träning, konsert eller festival är det bra att kunna göra ett gott val av dryck både för hälsan och miljön.

Människokroppen består till 65% av vatten som transporterar runt näringsämnen och hjälper oss hålla temperaturen. Allt fler väljer vatten som dryck framför till exempel sötade drycker, eftersom vatten är gott och hälsosamt.Kartongförpackningar bevarar innehållet naturligt utan tillsatser och är bättre än andra förpackningar ur miljösynpunkt, därför är vatten i kartong ett gott val!

Nu finns portionsförpackat vatten i en miljösmart kartong av främst växtbaserade material med liten miljöpåverkan. Lätt att bära med sig och återvinna. Naturligt vatten i en naturlig förpackning.

Fler och fler uppskattar fördelarna med kartongförpackningar

Om konsumenten dessutom är medveten om att kartongflaskan har mindre klimatpåverkanjämfört med en plastflaska, föredrar 78 % kartongflaskan 

Klimatsmart råvara från skogen

Kartongförpackningar ger generellt sett upphov till betydligt mindre utsläpp av växthusgaser som plastförpackningar enligt flera livscykelanalyser. Att kartongförpackningen är så pass klimatsmart beror på att den är baserad på förnybar råvara från skogen. Träden binder koldioxid när de växer och pappersfibern i kartongförpackningen kan återvinnas upp till sju gånger. Förpackningen återvinns som pappersförpackning och korken bör sorteras som plastförpackning. Men skulle du råka lämna korken påskruvad tas den om hand om i återvinningsprocessen.

Läs mer om Kom in i matchen - Alla goda val räknas

Material för nedladdning

Artikeln From environmental challenge to sustainability catalyst handlar om förpackningens roll i en hållbar livsmedelskedja och är skriven i samarbete med Sustainia, en tankesmedja i Köpenhamn.