VÅRT ARBETSSÄTT

Vi är medvetna om att våra framtida framgångar är beroende av vår förmåga att tillhandahålla säkra och hållbara produkter till konsumenterna, och vi åtar oss att ta ett stort socialt ansvar genom hela värdekedjan.

Mat Människor Framtiden

Livsmedel. Människor. Framtiden.

Vår syn på hållbarhet genomsyras av vårt varumärkeslöfte – PROTECTS WHAT’S GOOD™. I vårt arbete med att skydda livsmedel, skydda människor och skydda framtiden ger vi liv åt detta löfte.

Läs mer om vår hållbarhetsstrategi

Medarbetare som interagerar med varandra i möte

God bolagsstyrning

För oss på Tetra Pak är god bolagsstyrning detsamma som bra affärer: vi når framgång genom att göra gott. Vi tror att god bolagsstyrning är avgörande för en hållbar och ekonomiskt framgångsrik verksamhet. Detta utgör grunden i vårt varumärkeslöfte – PROTECTS WHAT’S GOOD™ – och är en central del av alla våra intressentrelationer.

Läs mer om styrning

FN:s mål för hållbar utveckling

FN:s mål för hållbar utveckling

Vi har åtagit oss att stödja och arbeta för att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling (SDG, Sustainable Development Goals). Vi fokuserar på de mål som ligger närmast vår verksamhet, eftersom det är där vi kan påverka mest. När det gäller våra tre pelare Livsmedel, Människor och Framtiden arbetar vi för att hjälpa till att utrota fattigdomen, förbättra resultaten på områdena utbildning och hälsa, skapa bättre arbetstillfällen och möta miljöutmaningarna.

Läs mer om vårt arbete med målen för hållbar utveckling

Väsentlighetsmatris

Vi utvecklar vår syn på hållbarhet

Utifrån våra djupgående insikter i intressenternas förväntningar, materialfrågor och de övergripande samhälls- och miljötrenderna fortsätter vi utveckla vår hållbarhetsstrategi så att vi på ett så bra sätt som möjligt ska kunna ta itu med de stora och viktiga utmaningarna som vi ställs inför.

Läs mer om hur vi utvecklar vår hållbarhetsstrategi

Människor som diskuterar lösningar och ritar på en whiteboard

Engagemang som intressent

Intressenterna är de som påverkar eller påverkas av vår verksamhet. Vi arbetar aktivt tillsammans med dessa grupper för att hitta nya sätt att minska vår påverkan och skapa en mer konkurrenskraftig och hållbar verksamhet. Läs igenom rapporten eller lyssna på våra podcasts för att lyssna på några av deras åsikter.

Läs mer om vårt arbete med intressenter

Globala nedladdningar

Hållbarhetsrapport 2020

Sustainability report

Infografik

Sustainability report

Infografik

Sustainability report

Vill du ha mer information om hållbarhet?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​