VI SKYDDAR MÄNNISKOR

Vi skyddar och bemyndigar våra medarbetare och stöder samhällena där vi verkar.

Infografik – sektionen om människor

Så gör vi

Människor är avgörande för våra framgångar och allt börjar inom vår egen verksamhet. I slutänden är det våra medarbetare som förverkligar vår vision. Det är därför som det är så viktigt att de utbildas och utvecklas och att man säkerställer en rättvis och inkluderande arbetsmiljö för alla. Vi är också noga med att ta vårt ansvar för hälsan och säkerheten bland anställda, partner och kunder och har därför gjort detta område till en prioriterad verksamhet.

Vårt arbete för att skydda människor sträcker sig även till våra samhällen och vi arbetar exempelvis med barnhälsa och barnnutrition, hållbar försörjning och ekonomisk utveckling. Vi är angelägna om att stödja människor som lever och arbetar där vi bedriver verksamhet, och vi strävar efter att ha en ansvarstagande och aktiv roll på lokal nivå genom en mängd olika initiativ.

Höjdpunkter

Lyfter fram statistik från Vi skyddar människor
En medarbetare som arbetar på en bärbar dator i en fabrik

Säkra, hälsosamma arbetsplatser

Vår ambition är att ingen någonsin ska komma till skada i något projekt eller någon aktivitet. Vi tror att det bästa sättet att nå målet om noll olyckor och arbetsrelaterade sjukdomar är arbeta i team.

*Läs mer om arbetsmiljö

Tre medarbetare inspekterar förpackningsmaterial i ett mötesrum

Mångfald och integration

Vi eftersträvar en arbetskultur där mångfalden är självklar, uppenbar och uppskattad för de fördelar den ger oss. Företagets fortsatta framgång är beroende av att vi upprätthåller en personalstyrka som präglas av mångfald och där varje medarbetare respekteras, inkluderas, engageras och bidrar full ut.

En kvinnlig servicetekniker med hologramglasögon

Skickliga medarbetare

Vi vill locka de bästa medarbetarna och vi vill att våra anställda ska få en lång och givande karriär hos oss. I detta ingår att bygga upp en kultur som präglas av hög prestanda och som uppmuntrar människor att blomstra och lyckas.

En grupp medarbetare samtalar framför en whiteboardtavla

Engagemang och erkännande

Vår framgång är beroende av att våra medarbetare gör sitt bästa. Och för att de ska kunna göra det behöver de känna sig motiverade, involverade och uppskattade. Genom att se till att våra medarbetare är engagerade bygger vi upp en kultur av eget ansvarstagande, mångfald och innovation.

*Läs mer om medarbetarengagemang

Pojke och flicka med Tetra Fino aseptiska förpackningar

Samhällen

Vårt arbete för att skydda människor sträcker sig även till våra samhällen och vi arbetar exempelvis med barnhälsa och barnnutrition, hållbar försörjning och ekonomisk utveckling.

Våra berättelser

Future Talent

Leadership Excellence

Tetra Pak uppmärksammar framstående ledare. År 2018 gick vårt Leadership Excellence-pris till Bulent Kozak för hans fokus på att skapa en attraktiv och inkluderande arbetsmiljö, vilket har varit en starkt bidragande orsak till att vi lyckats rekrytera och integrera ett stort antal talangfulla nya medarbetare.

Människor som samtalar och lär sig av varandra

Tetra Pak Academy

Tetra Pak Academy har ett omfattande utbud verksamhetsdrivna utbildningar som kan anpassas efter individuella utvecklingsbehov och därmed hjälpa människor att utveckla rätt kompetenser.

Globala nedladdningar

Hållbarhetsrapport 2019

Sustainability report

Infografik

Infographic renewability

Infografik

Infographic achievements

Läs mer om våra medarbetare

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​