VI SKYDDAR MÄNNISKOR

Vi skyddar och stärker våra medarbetare och stödjer samhällena där vi verkar.

Människor i mål för hållbar utveckling, livsmedel människor framtiden

Så gör vi

Vår främsta tillgång är våra medarbetare. Vi tror att nyckeln till att locka och behålla den talang vi behöver för att uppnå våra strategiska ambitioner är att bli en modernare och attraktivare arbetsgivare. Därför främjar vi åtgärder för att säkerställa mångfald i arbetsstyrkan, och en inkluderande kultur där alla medarbetare kan trivas och som främjar lärande och utveckling.

Vi skyddar våra medarbetare genom att främja hälsa, säkerhet och välmående på arbetsplatsen när vi arbetar mot vårt slutliga mål om noll olyckor eller arbetsrelaterad ohälsa. Vi arbetar också för att skydda och stödja människor i de samhällen där vi och våra leverantörer verkar.

VÅRA PRIORITERINGAR

Servicetekniker

Säkra, hälsosamma arbetsplatser

Vår ambition är att ingen någonsin ska komma till skada i något projekt eller under någon aktivitet. Vi tror att det bästa sättet att nå målet om noll olyckor och arbetsrelaterade sjukdomar är arbeta i team.

*Läs mer om arbetsmiljö

Människor i möte

Mångfald och integration

Vi eftersträvar en arbetskultur där mångfalden är självklar, uppenbar och uppskattad för de fördelar den ger oss. Företagets fortsatta framgång är beroende av att vi upprätthåller en personalstyrka som präglas av mångfald och där varje medarbetare respekteras, inkluderas, engageras och bidrar full ut.

Ung kvinna i produktrum

Skickliga medarbetare

Vi vill locka de bästa medarbetarna och vi vill att våra anställda ska få en lång och givande karriär hos oss. I detta ingår att bygga upp en högpresterande kultur som uppmuntrar människor att blomstra och lyckas.

Personer från Tetra Pak i en cirkel

Engagemang och erkännande

Vår framgång är beroende av att våra medarbetare gör sitt bästa. Och för att de ska kunna göra det behöver de känna sig motiverade, involverade och uppskattade. Genom att se till att våra medarbetare är engagerade bygger vi upp en kultur av eget ansvarstagande, mångfald och innovation.

Pojke och flicka med Tetra Fino aseptiska förpackningar

Samhällen

Vårt arbete för att skydda människor sträcker sig även till våra samhällen och vi arbetar exempelvis med barnhälsa och barnnutrition, hållbar försörjning och ekonomisk utveckling.

VÅRA BERÄTTELSER

Fjärrsupport

Omställningen till ett nytt sätt att arbeta på

Phil Read, Senior Vice President of Human Resources, delar sina insikter om hur den nya verkligheten efter COVID-19 kräver en balanserad och flexibel inställning för att skydda medarbetare och samtidigt stödja våra kunder på bästa sätt.

Man som springer

Frågor om hälsa och miljö konvergerar

En forskningsstudie från Tetra Pak avslöjar att två av de mest angelägna konsumentkraven – miljön och hälsan – konvergerar och skapar nya möjligheter för livsmedels- och dryckesmärken framöver.

Video, mobiltelefon

Lansering av flexibelt arbete

Allt fler av Tetra Paks medarbetare runtom i världen gynnas av flexibel arbetsmiljö som en del av ett pågående initiativ som syftar till att ge medarbetare mer inflytande över var, när och hur de arbetar.

Globala nedladdningar

Hållbarhetsrapport 2020

Sustainability report

Infografik

Sustainability report

Infografik

Sustainability report

Läs mer om våra medarbetare

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​