Vi bygger värdekedjor för återvinning

Vi ser till hela värdekedjan i vårt arbete med återvinning. Det innebär att vi jobbar med allt ifrån konsumentmedvetenhet och insamlings- och sorteringsinfrastrukturer till utökade marknadsmöjligheter för återvunna material. Samarbete och interaktion mellan intressenter är avgörande för att kunna bygga upp värdekedjor för hållbar återvinning. Vi är öppna för partnerskap och samarbetar och interagerar med ett brett urval av lokala och globala intressenter, däribland avfallshanterings- och återvinningsföretag, kommuner, branschsammanslutningar och utrustningsleverantörer. 

Återvinningsföretag: Företag som ägnar sig åt återvinning av använda vätskekartonger kan vara allt från små familjeföretag till multinationella företag. Vätskekartonger återvinns i nuläget i över 70 länder över hela världen med hjälp av olika insamlings- och återvinningslösningar som reflekterar mognaden hos den enskilda marknaden. Sedan 2010 har antalet anläggningar som vi arbetar med för återvinning av vätskekartonger ökat från 40 till fler än 160.  Kartan visar bredden och variationen bland de många företag som återvinner materialen i vätskekartonger från konsument.

Sammanslutningar  Vi har lärt oss att samarbete med andra är avgörande för att få återvinningsvärdekedjorna att fungera. Vi är medlemmar i flera sammanslutningar och organisationer som främjar och driver utvecklingen inom återvinning i olika områden. Vi är ofta involverade som grundare och styrelsemedlemmar och hjälper på så vis till att upprätta och tillhandahålla strategier. Nedan listas några exempel:

Europa

 • ACE: Alliance for Beverage Cartons and the Environment är en europeisk plattform för Tetra Pak (och andra stora tillverkare av vätskekartonger) och deras kartongleverantörer där dessa kan jämföra och profilera kartonger som förnybara och återvinningsbara förpackningslösningar med lågt koldioxidavtryck. Sammanslutningen interagerar med intressenter och partner och bidrar med expertis till EU-politik, lagstiftning och utarbetande av standarder.

  Via vårt medlemskap i ACE bidrog vi till att implementera ett initiativ för återvinning av pappersmuggar. I oktober 2017 undertecknade organisationer från hela distributionskedjan för pappersbägare ett avtal med ACE UK om att starta återvinning av pappersbägare vid sidan av kartongförpackningarna på de återvinningscentraler (bring banks) som täcker 25 % av Storbritannien. ACE UK kommer också att arbeta för att återvinning av pappersbägare ska finnas på de lokala myndigheternas återvinningsplatser i närområdet.

  De större volymerna återvinningsmaterial som detta initiativ genererar kommer att förbättra återvinningsflödet för vätskekartonger, stärka affärsuppdraget för kartongåtervinning och bidra till en värdekedja för hållbar återvinning i Storbritannien. Detta initiativ kompletterar Tetra Paks befintliga aktiviteter och ökar medvetenheten om vårt arbete.

  År 2018 var vi med och grundade EXTR:ACT-plattformen för att främja återvinning av vätskekartonger, inklusive icke-pappersbaserade komponenter som polymerer och aluminium. Den nya plattformen ska hjälpa dryckesindustrin att vidta ytterligare åtgärder för att öka återvinningen av sina förpackningar, skala och driva värdet för återvinningslösningar och säkerställa hållbarhet på lång sikt.

  – Vi har gjort stora framsteg och har i Europa i nuläget en återvinningsgrad på 48 procent, trots frånvaron av ett specifikt återvinningsmål för vätskekartonger i EU:s direktiv om förpackningar och förpackningsavfall. Med detta nya initiativ och partnerskap är vi övertygade om att vi kommer att kunna uppnå en betydligt ökad insamlings- och återvinningsgrad senast 2025,
  Heike Schiffler, Tetra Paks Circular Economy Director Europe och ordförande i EXTR:ACT

 • CEFLEX: Det här samarbetsinitiativet är ett europeiskt konsortium av företag och sammanslutningar som representerar hela värdekedjan för flexibla förpackningsmaterial. Deras uppdrag är att öka de flexibla förpackningsmaterialens relevans för den cirkulära ekonomin genom att samarbeta för att skapa bättre systemdesignlösningar.

Nordamerika
 • Carton Council (USA): Carton Council är en branschorganisation som arbetar för att öka kartongåtervinningen i USA. Genom att främja både återvinningsteknik och lokala insamlingsprogram samt öka medvetenheten om att kartonger är återvinningsbara arbetar organisationen för att minska antalet kartonger som slängs.

Asien

 • Carton Recycling Professional Committee (Kina): Professional Committee bildades i maj 2018 som ett resultat av Kinas utökade producentansvar som utfärdades i januari 2017. I denna fastställs mål för implementeringen av EPR för förpackningsmaterial. I anslutning till Kinas Resource Recycling Association arbetar Professional Committee för att främja branschintressenternas gemensamma arbete för att uppnå det mål som regeringen satt upp och därmed förbättra hanteringen av använda vätskekartonger i Kina. ​

 • Action Alliance for Recycling Beverage Cartons (AARC) (Indien): Det här initiativet syftar till att stärka värdekedjan för återvinning i Indien och därmed öka återvinningen av använda vätskekartonger från dagens 30 procent till 60 procent år 2025. Ordförande i organisationen är Kandarp Singh, Managing Director, Tetra Pak, och i AARC finns representanter från branschledande företag inom juice-, mejeri-, läkemedels-, sprit- och förpackningsindustrierna som kommer att samla resurser och samarbeta med avfallsinsamlare, skrothandlare, avfallshanteringsföretag, återvinningsföretag och icke-statliga organisationer. 

  – Detta är första gången någonsin som ett initiativ av den här typen och storleken har lanserats. Det är en stark plattform som samlar branschen under ett enda uppdrag: att drastiskt omvandla återvinningslandskapet och uppnå positiva effekter för de miljontals människor som är involverade i avfallshandeln.”
  Kandarp Singh, Managing Director, Tetra Pak, och ordförande i AARC.