Ansvarsfull anskaffning

Ansvarsfull anskaffning innebär att vi, vid inköp, tar hänsyn till andra aspekter än de traditionella faktorerna kostnad, kvalitet och leveranstider. Detta är ett av de strategiska målen för vår verksamhet i distributionskedjan och innebär att vi – i alla inköpskategorier och regionala kluster – tar hänsyn till etik, arbetsrätt samt samhälls- och miljöaspekter när vi anskaffar produkter och tjänster.

spårning av plantor

Vårt arbetssätt

Vårt mål är att minimera de negativa effekterna och tillföra något positivt till de företag, människor och samhällen som vårt leverantörsled består av. Som globalt företag med många tusen leverantörer i hela världen har vi möjlighet att främja god praxis kring ansvarsfull anskaffning. Vi tror att detta är rätt väg att gå och att det är avgörande för att vi även fortsättningsvis ska vara förstahandsvalet för våra kunder och för konsumenterna. Vi har utarbetat ännu striktare kriterier för inköp av de förpackningsmaterial som används i Tetra Paks förpackningar: kartong, polymerer och aluminium. Vi har också anslutit oss till CE100, ett Ellen MacArthur Foundation-initiativ till stöd för en cirkulär ekonomi.

Läs mer om vårt arbetssätt

skogsmiljö

Kartong

Cirka 75 procent av vikten på en Tetra Pak-förpackning utgörs av kartong. Trots att vi inte äger eller förvaltar några skogar använder vi oss av vår köpkraft för att främja hållbart skogsbruk.

Läs mer om kartong

mjölkkartonger på en hylla

Polymerer

En Tetra Pak-förpackning har ett tunt skikt av polymerer, eller plast, för att hålla innehållet fräscht och förhindra att fukt tränger in eller ut. Plast används också för att tillverka korkar, förslutningar och sugrör. Vår långsiktiga ambition är att alla våra kylda och rumstempererade förpackningar ska vara tillverkade av förnybara alternativ till oljebaserade plaster.

Läs mer om polymerer

närbild av en aluminiumplåt

Aluminium

Inuti våra aseptiska kartonger finns ett aluminiumlager som är åtta gånger så tunt som ett hårstrå från en människa. Det skyddar färskvaror mot syre och ljus, så att de klarar sig utan kylning i flera månader. Även om detta lager är i det närmaste försumbart arbetar vi hela tiden för att göra det ännu tunnare, samtidigt som vi undersöker alternativa barriärmaterial.

Läs mer om aluminium

​​​​​​​​​ 

Vill du veta mer om ansvarsfull anskaffning?