Engagemang som intressent

Vi arbetar aktivt tillsammans med våra intressenter för att hitta nya sätt att minska vår påverkan och skapa en mer konkurrenskraftig och hållbar verksamhet. Hör deras tankar om arbetet med oss på vår sida med röster från intressenter.

Lyssna på våra intressenter

Arbetet med våra intressenter

Nedan finns exempel på hur vi arbetar med våra viktigaste intressentgrupper.

Kunder och konsumenter

 • Med vår högteknologiska process- och förpackningsutrustning förhindrar vi att livsmedel går till spillo eller slösas bort i produktionens tidiga skeden, medan våra förpackningslösningar förlänger hållbarhetstiden och förhindrar att livsmedel förstörs

 • Vi involverar kunderna i frågan om ansvarsfulla distributionskedjor, exempelvis via våra åtaganden om hållbart skogsbruk

 • Vi stödjer skolmåltidsprogram och mjölkproduktionscenter via vårt Food for Development-initiativet

 • Via vårt DEEPER IN THE PYRAMID-erbjudande kan låginkomsthushåll få tillgång till mat till överkomliga priser

 • Vi uppmuntrar till konsumentengagemang när det gäller återvinning

 • Vi verkar för transparens via best practice-samarbeten med bland annat Sedex, CDP och EcoVadis

Leverantörer

 • Vår strategi i fråga om ansvarsfull spårning kräver att alla leverantörer förbinder sig att följa vår uppförandekod för leverantörer, vilken bygger på UNGC-principerna om miljö, arbetskraft, mänskliga rättigheter och bekämpning av korruption

 • Vi ber leverantörerna redovisa hållbarhetsfakta via Sedex och genomföra årliga granskningar av de viktigaste leverantörernas verksamheter och miljöprestanda

 • Vårt långsiktiga mål är att allt vårt förpackningsmaterial ska vara tillverkat av material som är 100 procent förnybart. Vår spårning av förpackningsmaterial innefattar striktare kriterier för hållbar produktion, spårbarhet och verifiering

Medarbetare

 • Vi prioriterar hälsa och säkerhet på arbetsplatsen för varje enskild medarbetare

 • Vi verkar för inkluderande arbetsplatser som präglas av mångfald

 • Vi erbjuder mycket goda utbildnings- och utvecklingsmöjligheter

 • Vi uppmärksammar och värdesätter de egna medarbetarna

Partner

 • Våra samarbeten med statliga, icke-statliga och branschrelaterade organisationer och flerpartsinitiativ är omfattande och varierande. Rent formellt ingår vi i fler än 20 samarbeten av den typen.

Rewiring the Economy

Tillsammans med en utvald grupp av andra ledande, framåtblickande företag är Tetra Pak involverade i undersökningsgruppen Rewiring the Economy, som bildades av Cambridge Institute for Sustainability Leadership i syfte att undersöka viktiga frågor i relation till branschens roll i att leverera de 17 målen för hållbar utveckling senast år 2030.

Projektet genomförs i linje med SDG 17 med syftet att ”stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling”. Förra året publicerade gruppen Rewiring the Economy: Ten tasks, ten years. Rapporten kom fram till att ledande företag har både drivkraften och förmågan att iscensätta förändringar och skörda de kommersiella fördelarna med att nå målen för hållbar utveckling. ​

Vill du veta mer om intressentengagemang?