Röster från intressenter

Våra intressenter och partners är viktiga för vårt arbete. Vi har pratat med flera intressenter om hur vi jobbar tillsammans, de utmaningar industrin står inför och möjligheten att faktiskt göra skillnad. Hör dem berätta om sitt arbete med Tetra Pak med egna ord i poddsändningarna nedan: