Vårt hållbarhetsarbete

Tetra Pak har arbetat under många år med att främja hållbarhet och en hälsosam livsstil i norra Europa. 2018 var inget undantag.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete i norra Europa

Komplement till vår globala hållbarhetsredovisning 2019

Miljö och hållbarhet blir allt viktigare parametrar för framgångsrika produkter och nordiska konsumenter tar alltfler miljömedvetna köpbeslut. Vårt aktiva arbete i norra Europa ger resultat och vi uppnår en minskande klimatpåverkan samtidigt som vår försäljning ökar. Vi jobbar också med att minska våra kunders påverkan när vi erbjuder förpackningslösningar som i allt större utsträckning är växtbaserade.

Läs om hur vi vill uppmuntra till goda och aktiva val i vardagen och om vår resa mot en allt starkare hållbarhetsprofil i samarbete med leverantörer och kunder.

Du kan ladda ner vårt komplement till vår globala hållbarhetsredovisningen 2019 som pdf.

Tetra Paks globala arbete med miljö och socialt ansvarstagande bedrivs främst av globala funktioner inom koncernen och redovisas i vår globala hållbarhetsredovisning, Sustainability Report.

Några av årets höjdpunkter


Sveriges största skoltävling kommer till Finland

Sveriges största skoltävling kommer till Finland Ett av våra främsta initiativ i Sverige är skoltävlingen Kartongmatchen, som ingår i vårt samarbete med Världsnaturfonden WWF i Sverige. Sedan starten 2009 har tävlingen blivit den största i sitt slag i Sverige, med nästan 220 000 barn som deltar, från förskolan upp till sjätte klass. Syftet med tävlingen är att sprida kunskap om att återvinning är lätt att göra rätt och uppmuntrar unga människor till att engagera sig i miljöfrågor.

2018 lanserades tävlingen också i Finland, där barn och deras familjer uppnådde en återvinningsgrad på 76 procent. I Sverige var återvinningsgraden i tävlingen 87 procent 2018. Kartongmatchen visar tydligt att det finns ett intresse för återvinning bland skolbarn och deras önskan att göra bra val för miljön.

Tävlingen uppmärksammades av radio, tidningar och lokala tv-program.

Ny hållbar förpackning för tomatprodukter i Baltikum

Från och med november 2018 har konsumenter i Estland och Lettland kunnat dra nytta av fördelarna med Tetra Recarts® förpackning för tomatpuré.

Orkla är en av Nordens ledande producenter av livsmedel och står bakom ett stort antal välkända varumärken. Nu har de lanserat tomatprodukter i en hållbar kartongförpackning under Felix® och Spilva®. Produkten är framställd av mogna tomater som är noggrant utvalda och av högsta kvalitet. Den har inga tillsatta konserveringsmedel, men innehåller tomatskal och frön som är en värdefull fiberkälla.

Tomater i Tetra Recart® är ett miljövänligt och smart val som gör det möjligt att arbeta snabbt och professionellt i köket.

Dokument för nedladdning

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Vill du ha en tryckt kopia på vår hållbarhetsredovisning?