HÅLLBARHETSREDOVISNING

Våra återkommande hållbarhetsuppdateringar beskriver hur vi kontinuerligt driver hållbarhetsfrågorna inom alla våra verksamhetsområden och hur vi uppnår våra mål.

Ansvarsfull redovisning

Att kommunicera om vårt ansvarsfulla företagande och vårt resultat är en viktig del av vår rapportering. Sedan 2005 har vi också rapporterat om hållbarhetsfrågor ur ett bredare perspektiv. Vår hållbarhetsrapport för 2020 finns nu tillgänglig på hemsidan under rubriken Hållbarhet. Där kan du ladda ned fullständig version och sammanfattning av vår senaste rapport, samt tidigare rapporter.

Vill du ha mer information om hållbarhet? Kontakta oss gärna