FUTURE TALENT (FRAMTIDENS TALANGER)

Tetra Pak har ett proaktivt sätt att arbeta med framtidens talanger. Detta är viktigare än någonsin, eftersom vår bransch står inför framtida kompetensbrist inom vetenskap, teknik, maskinteknik och matematik. Vi löser kompetensbristen när den uppstår: med unga medarbetare.

Vi utvecklar nästa generation

Vårt globala Future Talent-program  är ett strategiskt, långsiktigt initiativ som syftar till att tillvarata och utveckla nästa generation talangfulla medarbetare. I programmet ingår bland annat att upprätta samarbeten med utvalda universitet och att varje år anställa ett antal lovande nyutexaminerade studenter och erbjuda dem globalt samordnad utbildning och utveckling.

Vårt ledarskapsprogram för framtida talanger fortsatte under 2019. Vi anställde vår tredje årliga skara med 148 deltagare som började hos oss runtom i världen, vilket ger det totala antalet 487. Sedan programmet började 2017 har 268 deltagare slutfört programmet och fortsätter sin tillväxtresa på Tetra Pak. Bara 30 har lämnat oss. Vi använder nu detta program för att fortsätta att stärka både vår nationalitets- och könsmångfald och vår fjärde rekryteringsrunda för 2020 har påbörjats.

”Jag blev förvånad över den genuina uppskattning som mina kollegor visade för Tetra Pak och dess produkter och sättet som de omfamnar företagets värderingar. Jag förälskade mig dessutom omedelbart i den kulturella mångfald som fanns i mitt team”. – Lisa Giovetti, Future Talent-anställd

”Att vara en del av Tetra Pak-organisationen ger en unik möjlighet till inblick i CPG-industrins framtid men också en chans att använda denna information till att hjälpa våra kunder att växa.” – Meike Behrens, Future Talent-anställd

Att lära sig på jobbet

Att lära sig på jobbet och av kollegor är enligt vår uppfattning det mest effektiva sättet att utveckla talangfulla medarbetare. Alla nyutexaminerade som vi rekryterat har ”riktiga jobb” hos oss, samtidigt som de deltar i ett omfattande utvecklingsprogram. Efter kursens slut erbjuds samtliga Future Talent-utexaminerade anställning.

De nyutexaminerade utbildas via en av tre inriktningar:

  1. Ledarskap: ett 24 månader långt program med målet att utveckla breda yrkeskunskaper i en internationell miljö.

  2. Teknik: ett 12 månader långt program med fokus på att snabbt och effektivt utveckla ingenjörskompetens. 

  3. Praktik: en introduktionsperiod, som kan vara av varierade längd, med fokus på att ge en teknisk grund för studenterna innan de tar sig an sitt projektarbete. 

– Jag är väldigt stolt över det här programmet och är övertygad om att vi kommer att rekrytera ännu fler briljanta nyutexaminerade personer i år – och året efter det! Vi har verkligen optimerat vårt rekryteringsarbete och feedbacken så här långt är mycket uppmuntrande.” Gabriele Youd, Director Future Talent and Future Work

​ ​

Vårt globala mentorprogram

Vårt globala mentorprogram är till för medarbetare som vi anser har ledarskapspotential och som har varit hos oss i mellan fem och tio år. Vi fokuserar särskilt på medarbetare som vi anser representerar en minoritet, exempelvis kvinnor eller medarbetare från Asien. Programmet omfattar ett års mentorskap, där erfarna chefer sammanförs med de potentiella ledarna. I programmet ingår också mentorsmöten varje månad samt jobbskuggning.

Vill du veta mer?