​​​​​สำหรับสื่อมวลชน


 

สำหรับสื่อมวลชน Local press contact

บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด

689 ภิรัชทาวเวอร์ ชั้น 36

ถนนสุขุมวิท (ซอย 35) คลองตันเหนือ

วัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทร 02 018 3000

Tetra Pak (Thailand) Limited

689 Bhiraj Tower, 36th Floor,

Sukhumvit Road (Soi 35) Klongton Nua,

Wattana, Bangkok 10110, Thailand

Phone: +66 2 018 3000

 

ฐาปนี จันทร์หอม

ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร

โทร 02 018 3384

อีเมล Tapanee.junhom@tetrapak.com

 

Tapanee Junhom

Communications Manager

Phone: +66 2 018 3384

อีเมล Tapanee.junhom@tetrapak.com

 

บริษัท มิดาส คอมมิวนิเคชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

รักษิณา สุภัทท์นันทกุล

โทร 02 3183323

อีเมล Ruksina@midas-PR.com​


Midas Communications International Co., Ltd.

Karin Lohitnavy

Phone: +66 2 3183323

​Mail: Karin@midas-PR.com


ติดต่อเรื่องทั่วไป

Other inquiries
อีเมล contactTH@tetrapak.com Mail: contactTH@tetrapak.com