Tetra Pak Endeksi 2018

Çevrimiçi marketlerin büyümesinin gıda ve içecek üreticilerine sunduğu benzersiz fırsatları öğrenin.

Tetra Pak Endeksi: Çevrimiçi Market

Tetra Pak Endeksi'nin 11. yıllık sayısı çevrimiçi marketin yükselişine ve gıda ve içecek endüstrisi için sunduğu benzersiz fırsatlara odaklanıyor. Bu yılki rapor bu yeni çok kanallı dünyaya ilişkin öngörülerle dolu ve 5 ülkedeki tüketicilerle yapılan araştırmaların yanı sıra ABD ve İngiltere'de yapılan bir derinlemesine müşteri izleme çalışmasına, ABD, Avrupa ve Çin'deki e-perakendecilerle görüşmelere ve Euromonitor tarafından yürütülen bir küresel pazar segmentasyonu çalışmasına dayanıyor. 25 ve 26 Haziran 2018'de, Amsterdam'daki Packaged, 7. Küresel Zirvesinde özel olarak lanse ediliyor.

İnternetin gücü, diğer pek çok perakende sektöründe olduğu gibi, market sektöründe de devrim niteliğinde dönüşümlere yol açıyor. Market sektörünün kendine özgü zorlukları var, ancak bunlar ele alınıp aşılıyor ve çevrimiçi kanalı diğer kanallardan çok daha hızlı (ve çoğu zaman onların hızını keserek) büyümeye devam ediyor.

Açıklamalı Tetra Pak Endeksi web semineri

Market alışverişi yapan anne ve çocuk

Tüketici Deneyimini Yeniden Tanımlamak

E-ticaret, tüketicinin ürünleri alma, deneyimleme ve onlara tepki verme yollarını yeniden tanımlıyor. Hiç olmadığı kadar fazla sayıda satın alma yolu ve bilgi alma kaynağı olması, satın almaya giden yolda ve sonrasında marka - tüketici bağlılığını çok önemli hal getiriyor. Bu bölümde, çevrimiçinin neden marketler için en hızlı büyüme kanalı olduğunu, perakendecilerin ve markaların çevrimiçini nasıl önemli bir tüketici kanalı olarak gördüğünü ve çevrimiçinin ezber bozan etkisinden faydalanma yarışının nasıl daha büyük bir perakendeci önüşümünün katalizörü haline geldiğini öğreneceksiniz. Günümüzün ve geleceğin işletme modelleri ve müşteri algısını ve tatminini geliştirmek için neredeyse tüm temas noktalarında yenilikçiliği hızlandıran dönüşümsel tüketici deneyimi.

Bugünün ve yarının küresel eğilimleri

Pazar Analizi

Tetra Pak tarafından başlatılan ve Şubat 2018'de yapılan bir çalışmada Kuzey Amerika, Avrupa ve Çin'de çevrimiçi market hizmeti sunan önde gelen e-perakendecilerle görüşüldü. Çalışmanın amacı satış kanallarını, değer zinciri ve paketleme gereksinimlerini anlamanın yanı sıra şimdiki ve 2025'te kendi coğrafyalarındaki tüketici ihtiyaçlarına ilişkin perspektiflerini anlamaktı. Bu bölümde odaklandıkları temel faktörlerin hangileri olduğunu, hangi teknolojilere yatırım yaptıklarını ve yiyecek ve içecek markalarına bu ihtiyaçları karşılama konusunda sunduğumuz önerileri bulacaksınız.

Market alışverişinin teslimi

Çevrimiçi Marketi şekillendiren eğilimler

Bugün ve gelecekte, çevrimiçi market piyasasını şekillendiren dört temel eğilim görüyoruz: Kolaylık; Teknoloji ve Performans; Sürdürülebilirlik ve Kişisellik ve Özgünlük. Bu bölümde ayrıca, müşteri tatminini neyin yönlendirdiği, bağlılığa katkısı olan faktörleri, bunların gelecekte nasıl gelişeceklerini ve 'her zaman açık, talep eden' tüketici neslinin ihtiyaçlarını nasıl karşılayacaklarını araştırıyoruz.

Tetra Pak İndeksi hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?