TÜKETİCİ İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK

Daha sürdürülebilir alternatiflere yönelik tüketici talebi büyüdükçe, gıda şirketleri çevresel konularda itibar kazanmak için daha fazla baskı altına giriyor.

Çevre dostu ambalajlamanın tüketiciler için önemi artıyor

"Duyarlı tüketici" yükselişi, diğer firmaların yanı sıra, 2018'e yönelik ilk beş trendi "tam döngüsellik sağlamak" olan pazar araştırma firması Innova Market Insights tarafından da öngörülmektedir.

Araştırmada, "küresel tüketicilerin yarısından fazlası çevre dostu ambalajın önemli olduğunu düşündüğünü" bulundu.

Tetra Pak'ın kendi araştırması da bunu doğruluyor. Ipsos tarafından Tetra Pak için yapılan yeni bir çalışmada aşağıdakiler ortaya kondu:

  • Tüketicilerin %43'ü çevre dostu ambalajlamanın bir markayı dikkate almalarını sağlamada çok etkili olduğunu söylüyor.

  • Tüketicilerin %42'si, satın aldıkları ürünlerde çevre logoları arıyor, %57'si bu logoların bir markayı daha güvenilir hale getirdiğini söylüyor.

  • %18'i veya her beş tüketiciden biri, çevresel nedenlerden ötürü bir markayı veya ürünü boykot etmiş.

"Biz tüketiciler olarak ambalaj üzerinde etiketlemenin daha fazla farkındayız ve biz çevresel bilincimizle uyumlu etiketleri arıyoruz. Gezegen için iyi olanı yapmak ve sorumlu tüketiciler olmak istiyoruz," diyor Tetra Pak Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı Mario Abreu.

Tüketiciler daha fazla sürdürülebilirlik talep ediyor

Abreu, tüketicilerin çoğunluğunun giderek çevreye daha duyarlı hale gelmesiyle şirketlerin buna ayak uydurmasının kritik önemde olduğunu ve çevreye ilişkin saygınlıklarını arttırmanın en kolay yollarından birinin ambalaj seçimleri olduğunu söylüyor.

"Çevre bilincine sahip tüketici, gelip geçici bir şey değil," diyor. "Geri dönüştürülebilirlik her yerde tüketiciler için giderek daha önemli hale geldiği için, bunu ikincil ambalaj ve plastikle ilgili tartışmalarda görebiliyoruz."

Tetra Pak çalışmasında, çoğu ülkede gıda üreticilerinin ve perakendecilerin karton kutunun en çevre dostu ambalaj olduğunu düşündüğü ve %67'sinin halihazırda çevresel etiketleme kullandığı görüldü. Geri dönüşüm logosu tüketiciler tarafından en çekici ve en kolay anlaşılan logo olarak görülüyor.

Abreu, tüketiciler daha aşina hale gelmesi ve çevresel sorumluluğa ilişkin işaret aramaya alışmasıyla birlikte diğer mesajların da çekiciliklerini arttırmasını bekliyor. Şirketlerin yüzde altmış beşi halihazırda sorumlu dış tedarikle alınan ve/veya geri dönüştürülen malzemeler kullanıyor.

"Yenilenebilirlik konseptinin ve kimyasal süreçler veya müdahale olmadan, doğal olarak yeniden büyüyen ahşap gibi kaynakların kullanılmasının rağbet görmesiyle birlikte, Forest Stewardship Council™ (FSC™) etiketinin neyi temsil ettiğine dair bilincin geliştiğini görüyoruz."

Abreu, teneke kutulara veya cam kavanozlara kıyasla beş kat daha düşük CO2 emisyonuna sahip bir ambalaj sunan Tetra Recart'ın duyarlı tüketicilerin yükselişini memnuniyetle karşıladığını söylüyor. "Tetra Recart çevreye en duyarlı alternatif veya bizim dediğimiz gibi; iki yüzyıl daha akıllı konserve gıda."

Tetra Pak için FSC lisans kodu FSC™ C014047'dir.

Referanslar:

Packaging Insights: Innovation Insights in Sustainable Packaging Materials (Nisan 2018, Innova Market Insights)

Çevre Raporu 2017: Ipsos ile işbirliğiyle Tetra Pak, Özet Rapor, Temmuz 2017

Tüketici trendleri hakkında daha fazla bilgi edinin ve Çevre araştırması 2017 raporunu indirin

Tüketici araştırmamız hakkında daha fazla bilgi ister misiniz?