'GERİ BÜYÜYEN' AMBALAJ

Çevre dostu tüketime yönelik bu artan ilgi, daha sürdürülebilir işletme uygulamalarını desteklemekte ve düşük karbonlu bir dönüşümsel ekonomiye doğru gidişi sağlamaktadır. Böylece israf ortadan kalkmakta ve malzemeler ve kaynaklar mümkün olduğunca uzun süre kullanımda tutulmaktadır.

Düşük karbonlu bir döngüsel ekonomi inşa etme

Günümüzün tüketicileri daha çevre dost seçimler yapmak istiyor. Gezegenimizi sürdürülebilir tüketim ve üretim yoluyla korumakla her zamankinden daha fazla ilgililer.

Dönüşümsel bir ekonominin büyümesi için sürekli bir birincil hammadde girişi gereklidir. Bitkilerden veya biyokütleden elde edilen yenilenebilir malzemeler takviye edilebilir ve yeniden büyüyebilir. Bunlar doğanın rejeneratif döngülerinin birer parçasıdır ve sorumlu bir şekilde yönetilip ve kaynak olarak kullanıldıklarında, birincil hammaddenin gelecekteki bulunabilirliğini güvence altına alırlar. Bitkilerden veya biyokütle yapılmış malzemeler halihazırda sınırlı kaynaklardan elde edilen malzemelerin yerine geçebilir ve böylece daha esnek ekonomiler oluşturmaya katkıda bulunabilir.

Bugün, Tetra Recart ambalajının ortalama yenilenebilir malzeme oranı en az %67'dir. Uzun vadede, küçük fakat gerekli alüminyum koruyucu bariyere dek tüm ambalajlarımızı %100 yenilenebilir malzemeden yapmak için çalışıyoruz. Cam kavanozların ve teneke kutuların modern alternatifi olan ambalajımızda kullanılan yenilenebilir olmayan malzemelerin miktarını azaltmak ve sınırlı sürdürülebilir olmayan kaynaklardan uzaklaşmak için sürekli olarak çalışıyoruz.

Yenilenebilir malzemelerden yapılmış ambalajlar, gelecek nesiller için çevreyi korumak açısından gerekli. Ahşap gibi yenilenebilir kaynaklar zaman içinde doğal olarak yeniden yetiştirilir ve sınırlı kaynaklara ve fosil yakıtlardan üretilen malzemelere bağımlılığımızı azaltmak karbon emisyonlarını düşürmeye yardımcı olur.

Ambalajımız esas olarak kartondan yapılmaktadır ve bu karton Forest Stewardship Council™(FSC™) sertifikalı ormanlardan ve diğer kontrollü kaynaklardan gelmektedir. FSC™ etiketi, ağaç liflerinin tedarik zincirinde geriye doğru izlenmesini ve ormansızlaşmanın önlenmesi dahil olmak üzere, sürdürülebilir orman yönetiminin desteklendiğini garanti eder. Aynı zamanda, tüketicilerin sürdürülebilir ormancılık taahhüdünde bulunan markaları seçmesine olanak sağlar. ​

Yenilenebilir paketleme hakkında daha fazla bilgi edinin

Yenilenebilirlik hakkında bilgiler

  • Tetra Recart ambalajının en az % 67'si, yenilenebilir bir malzeme olan kartondan yapılmıştır.

  • Bir teneke kutunun veya cam kavanozun yenilenebilir tek parçası etiketidir.

  • Teneke kutuda, Tetra Recart gıda ambalajına göre on kat daha fazla yenilenebilir olmayan malzeme kullanılır*.

*Kaynak: ifeu, Almanya tarafından ISO 14040/44'e uygun olarak gerçekleştirilen Karşılaştırmalı Kullanım Süresi Değerlendirmesi. 3. taraf bir inceleme paneli tarafından incelenmiştir. İtalya, Almanya ve AB 28 + 2''de çevresel karşılaştırma; Avrupa ortalaması, 2017. Geri dönüşüm oranları: Tetra Recart %44, cam kavanoz %73%, teneke kutu %76. Dağıtma faktörü %50. Kategori Konserve domates.
 
Tetra Pak için FSC™ lisans kodu FSC™ C014047'dir.

Tetra Recart ve yenilenebilirlik hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?