SÜT ÜRÜNLERİ GELİŞTİRME

Süte olan talep miktarı arz miktarını 10 yıl içerisinde geçeceği için süt ürünleri sanayisi çok ciddi bir baskı altındadır. Süt Ürünleri Merkezi modelimizle küçük toprak sahibi çiftçileri eğiterek ve müşterilerimizin daha yüksek kalitede süt tedarik edebilmesi için onlarla aralarında bir bağlantı oluşturarak, sürdürülebilir değer zincirleri oluşturmaya yardımcı oluyoruz.

Küçük toprak sahibi çiftçilere odaklanmak

Neredeyse bir milyar insan geçimini mandıralardan, küçük çiftliklerden veya birkaç mandıra hayvanı barındıran hanelerden sağlıyor. Esasen, toplam yıllık 819 milyon ton süt üretiminin 339 milyonu, küçük toprak sahibi çiftçiler tarafından üretiliyor. Bundan dolayı, süt ve süt ürünleri sanayisi değer zinciri boyunca tüm insanlar için iş yaratarak ve gelirlerini arttırarak SDG8'e katkıda bulunmaya yönelik büyük bir potansiyel barındırıyor.

Süt Ürünleri Merkez modelimiz ile, gelişmekte olan ekonomilerde toplama maliyetlerini artırmadan yerel olarak üretilmiş, kaliteli sütün uzun süreli tedarikini güvenceye almak amaçlanıyor. Bu da, küçük toprak sahibi çiftçilerin bir süt ürünleri işleyicisine bağlanmasından geçiyor ve burada Tetra Pak, teknoloji ve 'iş üstünde' pratik bilgi ve eğitim sunuyor. Bu, SDG8'deki ilerlemeyi teknolojik yükseltme ve yenilik yoluyla ekonomik verimlilik seviyelerindeki artışla ölçen SDG hedef 8.2'yi doğrudan destekler. Dünyanın her yerinde bu modelin yerel olarak üretilen süt miktarını nasıl arttırdığını ve süt ürünleri tedarik zincirlerinin istikrarını iyileştirdiğini gördük. Örneğin, Bangladeş'teki Süt Ürünleri Merkezleriyle çalışan küçük çiftçiler, ineklerinin süt veriminin yüzde 143 oranında artarak 4,45 litreden 10,8 litreye; aylık gelirlerininse daha da yüksek bir oranda artarak 100 $'dan 144 $'a ulaştığını gördü. ​

Dünyanın dört bir yanından öyküler

Uplands Dairy: Pazara erişimin arttırılması

Uplands Dairy'de inekler, Kenya

Kenya'daki yeni Süt Ürünleri Merkezi projesi küçük çiftçiler için üretkenliği ve pazara erişimi arttırıyor.

Öykünün tümünü okuyun: Pazara erişimin arttırılması

İlgili siteler

Gelişmekte olan ülkelerde güvenli gıda, büyümekte olan bir nüfusun beslenmesi ve karşılıklı kazandıran işlerin ve geliştirmenin desteklenmesi konulu makaleler, fikirler ve bilgiler.

Daha fazla bilgi için: unfold.tetrapak.com

unfold.tetrapak.com

Süt Ürünleri Merkezleri hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?