Sürdürülebilirlik yaklaşımımızı geliştirmek

Sürdürülebilirlik taahhüdümüz uzun yıllar boyunca işimizin temelinde oldu ve yaklaşımımızı sürekli olarak geliştirip değiştiriyoruz. Bu da, uzun vadeli ileriye yönelik stratejimizi, bizi en son çıkan yeniliklerle uyumlu hale getiren ve değişen müşteri gereksinimlerinin ilerisinde tutan, çevik ve esnek bir uygulamayla dengeleyebileceğimiz anlamına geliyor.

En önemli olanın ne olduğuna nasıl karar veriyoruz

Tetra Pak küresel bir işletmedir ve bunun sonucunda ele alınması gereken çok sayıda sürdürülebilirlik sorunu ve keşfedecek çok fazla fırsat var. Paydaşlarımız ve işimiz için en önemli olan konuları tarafsızca seçmek için, Küresel Raporlama Girişimi (GRI) önemlilik ilkesini uyguluyoruz.

2016 yılında, ilk tam önemlilik değerlendirmesini yaptık ve müşterilerimiz, işletmemiz ve toplum için en büyük etkiyi yapabileceğimiz 14 en önemli hususu belirledik. Halihazırda, 2016 analizimize kıyasla ilerlemeyi kontrol etmek ve yenilemek için yeni bir önemlilik analizi yapıyoruz.

Ayrıca, sürdürülebilirlik çabalarımızın önceliklendirilmesinde BM Sürdürülebilir Gelişim Hedeflerini (SDG'ler) yol gösterici birer kılavuz olarak kullandık ve raporun genelinde bu durumu vurguladık.

Yaklaşımımızı nasıl belirliyoruz

Sürdürülebilirlik, Strateji Konseyi tarafından tanımlanan kurumsal stratejimizin bir parçasıdır. Tetra Pak genelinden, geniş bir sorumluluk alanını temsil eden 10 kıdemli liderden oluşan bir grup olan Sürdürülebilirlik Forumunu oluşturduk. Sürdürülebilirlik Forumu, sürdürülebilirlik çalışmamızı ve bu çalışmanın odaklandığı ve odaklanması gereken alanları tanımlıyor.  

Forum ayrıca 2030 Stratejimiz üzerinde çalışmaktadır ve SDG'ler ve önemlilik sürecimizin çıktıları bu konuda bilgi sağlayacaktır. Stratejimiz, mevcut çalışmalarımıza dayanan iddialı yeni hedefler belirleyecek ve vizyonumuzu çevresel, sosyal ve ekonomik değer yaratacak şekilde gerçekleştirmek için bizi hızlandıracak ve daha ileriye itecek.

"Forum, 2030'a doğru sürdürülebilirlik çalışmamızın bir sonraki aşamasını geliştirmeyi görev edinmiş durumda. Bu yılki büyük adım, malzeme konularımızı ve SDG'leri sahada olup bitenle birleştirmek olacak."
Mario Abreu, Tetra Pak Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı 

Yaklaşımımız için nasıl çift denetim yapıyoruz

Doğrulama ve güvence, sürecimizin temel parçalarından biri. Bu amaçla; uygulamalarımız, süreçlerimiz ve performansımız, harici olarak 1. Sınıf Üretim standartları, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 ve Orman Yönetim Konseyi Gözetim Zinciri ve Kalite Güvence Yönetimi sertifikasyonuna göre doğrulanıyor. Sera gazı salınımlarımızın verileri harici olarak denetlenir. Bu rapor, en yaygın kabul edilmiş uluslararası bağımsız sürdürülebilirlik raporlaması çerçevesi olan GRI Standartları Temel ilkelerinin önemlilik yaklaşımını izliyor.

önemlilik matrisi

Masa bası araştırma önceliklendirmesi, dikey eksende çizilmiş; atölye ve görüşme araştırması ise yatay eksende belirtilmiştir.

Önceliklerimiz hakkında daha fazla bilgi edinin