Karton

Ortalama olarak bir Tetra Pak kutusunun yüzde 70'inden fazlası kartondur. Herhangi bir ormanı işletmediğimiz veya mülkiyetimizde bulundurmadığımız halde, sürdürülebilir orman yönetimini teşvik etmek için satın alma gücümüzü kullanıyoruz.

Sürdürülebilir ormancılık desteği

Büyük bir karton kullanıcısı olarak dünya ormanlarının sosyal, çevresel ve ekonomik açıdan makul bir şekilde yönetilebilmesini garanti etmek için kendimizi sorumlu hissediyoruz. Paketlerimizdeki kartonun %100'ünün Orman Güvenlik Kurulu™ (FSC™) onaylı veya kontrollü kaynaklardan geldiğini garanti ediyoruz. Sorumlu orman yönetimini teşvik etmek ve sertifikasyon ve etiketleme vasıtasıyla izlenebilirliği kuvvetlendirmek üzere tedarikçiler, sivil toplum örgütleri ve diğer paydaşlarla bir araya gelerek bunu gerçekleştiriyoruz.

Tetra Pak için FSC lisans kodu FSC™ C014047'dir.

Ormanları yok etmeyen emtia tedarik zincirlerini oluşturmada liderlik için CDP A-List Ormanlar Programı

Tetra Pak, kereste dış tedariki ve üretimiyle ilgili riskleri yönetme ve azaltmadaki çalışmasıyla, son dört yıldır CDP A-Listesi Ormanlar Programında yer aldı. 2019 yılında, tedarik zincirimiz dahilinde toplam 543 şirketin içinde, ormansızlaşmayla mücadele eden sadece 8 küresel liderden biri olduk. Ayrıca, bu yıl İklim Saydamlığımız için bir A listesi puanı elde ettik.

CDP A orman A listesi şirketi

Sıvı bazlı paketleme için yapılan karton dış tedarikinde iki temel ilkeyi takip ediyoruz:

- Kartonlarımızdaki ağaç lifinin tamamı, sürdürülebilir orman yönetimi ilkeleri uyarınca yönetilen ve bu şekilde yönetildiği bağımsız kuruluşlarca onaylanmış ormanlardan gelmelidir ve

- Ormanlardan dünya çapındaki tesislerimizde ürettiğimiz ambalaj malzemelerine kadar tüm süreçlerde izlenebilirliği kanıtlayabilmemiz gerekir; bunu başarmanın yolu Gözetim Zincirinin tamamının bağımsız sertifikasyonundan geçer.

Sertifikasyonun pozitif etkisi

Sürdürülebilir bir geleceğe geçişte bağımsız sertifikasyonun değerini uzun süredir kavramış bulunuyoruz. 2017 yılında, Değer ve Etki Analizi (VIA) girişiminin kurucu üyeleri olarak, ormanların sertifikalandırılmasının ve sürdürülebilirlik standartlarının uygulanmasının bilimsel kanıtlarını değerlendirmek üzere, Kingfisher ve IBH gibi şirketlerle işbirliği yaptık. Çok sayıda şirketin, FSC™ gibi bir sürdürülebilir orman standardını taahhüt ettiğinde, bunun biyolojik çeşitliliği korumak ve güvenceye almak açısından sahada ölçülebilir bir etkisi olduğunu belirledik.

Değer etki analizi girişimi hakkında daha fazla bilgi edinin: Sertifikasyonun olumlu etkisi

Karton hakkında daha fazla bilgi edinin