Karton

Bir Tetra Pak kutusunun yaklaşık yüzde 75'i kartondur. Herhangi bir ormanı yönetmediğimiz veya mülkiyetimizde bulundurmadığımız halde sürdürülebilir orman yönetimini teşvik etmek için satın alma gücümüzü kullanıyoruz.

Sürdürülebilir ormancılık desteği

Büyük bir karton kullanıcısı olarak dünya ormanlarının sosyal, çevresel ve ekonomik açıdan makul bir şekilde yönetilebilmesini garanti etmek için kendimizi sorumlu hissediyoruz. Paketlerimizdeki kartonun %100'ünün Onaylı veya kontrollü kaynaklardan geldiğini garanti ediyoruz. Sorumlu orman yönetimini teşvik etmek ve sertifikasyon ve etiketleme vasıtasıyla izlenebilirliği kuvvetlendirmek üzere tedarikçiler, sivil toplum örgütleri ve diğer paydaşlarla bir araya gelerek bunu gerçekleştiriyoruz.

Ormanları yok etmeyen emtia tedarik zincirlerini oluşturmada liderlik için CDP A-List Ormanlar Programı

Tetra Pak, kereste dış tedariki ve üretimiyle ilgili riskleri yönetme ve azaltmadaki çalışmasıyla, son üç yıldır CDP A-Listesi Ormanlar Programında yer aldı. 2019 yılında, tedarik zincirimiz dahilinde toplam 455 şirketin içinde, ormansızlaşmayla mücadele eden sadece 6 küresel liderden biri olduk. Ayrıca, CDP Ormanları Programının yürüttüğü yıl sayısına eşit olarak, İklim Saydamlığımız için bir A puanı ve Tedarikçi Bağlılığı için yine bir A puanı elde ettiğimiz son üç yıl boyunca bir sektör lideri olarak tanındık.

CDP A orman A listesi şirketi

Sıvı bazlı paketleme için yapılan karton dış tedarikinde iki temel ilkeyi takip ediyoruz:

- Kartonlarımızdaki ağaç lifinin tamamı, sürdürülebilir orman yönetimi ilkeleri uyarınca yönetilen ve bu şekilde yönetildiği bağımsız kuruluşlarca onaylanmış ormanlardan gelmelidir ve

- Ormanlardan, dünya çapındaki tesislerimizde ürettiğimiz ambalajlama malzemelerine kadarki tüm süreçlerde izlenebilirliği kanıtlayabilmek gerekir; bunu başarmanın yolu Gözetim Zincirinin tamamının bağımsız sertifikasyonundan geçer

Ortaklık ve işbirliği:

  • WWF Küresel Orman ve Ticaret Ağı

  • Yüksek Koruma Değerli Kaynak Ağı Kurucu üyeleri

Sertifikasyonun pozitif etkisi

Sürdürülebilir bir geleceğe geçişte bağımsız sertifikasyonun değerini uzun süredir kavramış bulunuyoruz. 2017 yılında, Değer ve Etki Analizi (VIA) girişiminin kurucu üyeleri olarak, ormanların sertifikalandırılmasının ve sürdürülebilirlik standartlarının uygulanmasının bilimsel kanıtlarını değerlendirmek üzere, Kingfisher ve IBH gibi şirketlerle işbirliği yaptık. Çok sayıda şirketin, FSC™ gibi bir sürdürülebilir orman standardını taahhüt ettiğinde, bunun biyolojik çeşitliliği korumak ve güvenceye almak açısından sahada ölçülebilir bir etkisi olduğunu belirledik.

Değer etki analizi girişimi hakkında daha fazla bilgi edinin: Sertifikasyonun olumlu etkisi

Karton hakkında daha fazla bilgi edinin