Polimerler

Tetra Pak ambalajı temel olarak sorumlu şekilde tedarik edilen kartondan yapılıyor; ancak plastik konusunu ele alma sorumluluğumuz olduğunu da görüyoruz, çünkü ambalajlarımızda koruyucu tabakalar, kapaklar ve pipetler için polimerler kullanılıyor.

Biyo bazlı polimerler

Her Tetra Pak ambalajında nemin içeri girmesini ya da dışarı çıkmasını önlemek ve içindeki ürünü taze tutmak için ince bir polimer veya plastik katman bulunur. Polimer aynı zamanda başlıklarımızda, kapaklarımızda ve pipetlerimizde de kullanılır. Uzun vadeli amacımız, tüm pastörize ve uzun ömürlü ambalajlarımızda, yeni fosil kaynaklı hammadde gerekmeden, yenilenebilir ve/veya geri dönüştürülmüş polimerler kullanılmasıdır.

Bununla birlikte, endüstrinin dönüşümü henüz emekleme safhasında olduğundan, yenilenebilir polimerlerin geleneksel fosil yakıt bazlı polimerlerin yerini tümüyle alması için daha yapılacak çok iş var. Halihazırda tüm satın alma kategorilerimizde kullandığımız bitkisel bazlı polimerlerimiz için aynı sorumlu kaynak gerekliliklerini kullanıyoruz. 

Ekim 2019'da, Tetra Pak sektöründe Bonsucro Gözetim Zinciri sertifikasını alan ilk şirket oldu. Bitki bazlı polimerlerden üretilen tüm ürünlerimiz, 1 Mart 2020 tarihinden itibaren müşterilere Bonsucro sertifikalı olarak teslim edilmeye başlanmıştır. Bonsucro Gözetim Zinciri sertifikası ile, müşterilerim sürdürülebilirlik performansının artırılmasına destek oluyor ve ambalaj üstü taleplerini mümkün kılıyoruz.

Tetra Pak Sertifika Kodumuz: BONS-C-0119 Sertifikanın kopyasını buradan indirebilirsiniz.

Sertifikalı Bonsucro üyesi

Polimerlere ilişkin tarihçemiz ve gelişimimiz

2011 yılında, sektörün biyo bazlı polimerlerden yapılma ilk kapaklarını kullanıma soktuk. Brezilya şeker kamışı etanolünden türetilen bu kapaklar, klasik kapaklarla birebir aynı görünüyor, ancak bu kapakların önemli ölçüde daha düşük bir karbon ayak izi bulunuyor. Biyo bazlı kapakların kullanılabildiği durumlarda, müşteriler dolum makineleri için ilave yatırım ya da değişiklik yapmadan kolaylıkla geçiş yapabilir. Yeni materyaller kısıtlama olmadan klasik polimerlerle birlikte işlendiği için, geri dönüştürülebilirlik etkilenmez. Şimdi biyo bazlı kapakları tüm gelişmiş ambalaj formatları için sunabiliyoruz.

2014 yılı itibariyle, dünyanın ilk tamamen yenilenebilir sıvı gıda ambalajı olan biyobazlı başlık, boyun ve film ile üretilmiş Tetra Rex® Bitki Bazlı ambalajı yaratmıştık. 2018 başı itibariyle, müşteri talebini karşılamak için yarım milyarın üzerinde tamamen yenilenebilir ambalaj teslimatı yaptık. Ayrıca 2016 yılında, Biyo bazlı LightCap™ 30 ile Tetra Brik® Aseptic 1000 Edge'i piyasaya sürdük. Bu ürün şeker kamışı bazlı plastikten üretilmiş bir filmi ve başlığı olan ilk aseptik ambalajdır. Karton ile birlikte, bu ürün ambalajdaki yenilenebilir kaynaklardan elde edilen materyallerin payını yüzde 80'in üzerine çıkartmakta olup, bu oran da test şirketi TÜV Avusturya'nın dört yıldız sertifikasının eşik değeridir.

Rakamlarla biyo bazlı polimerler

  • 2018 başı itibarıyla, müşteri talebini karşılamak için yarım milyarın üzerinde Tetra Rex Bitki Bazlı tamamen yenilenebilir ambalaj teslimatı yaptık (2016'daki rakam 100 milyon).
  • 2014 ile 2017 arasında, 55,1 milyar biyo bazlı polimer kaplamalı paket teslimatı yaptık
  • 2018'de, satılan tüm kapaklarımızın yüzde 11'i biyo bazlı kapaklardı


2018 başında, Dönüşümsel Ekonomi için AB Eylem Planının önemli bir parçası olan AB plastik stratejisini desteklemeyi taahhüt ettik. Üç bölümden oluşan bu taahhüdün ikinci ve üçüncü bölümü konumuzla ilgilidir: Tetra Pak yenilenebilir hammaddeden yapılmış plastik kullanımını büyük oranda artıracak ve yenilenebilir plastiği, gıdayla temas materyali olarak kullanımının güvenli ve yasal olarak kabul edilebilir olduğu onaylandıktan sonra kullanacaktır. ​

Mart 2019’da Ellen MacArthur Vakfı'nın Yeni Plastik Ekonomisi Global Taahhüdünü imzaladık ve vaatlerimizden biride, içecek kartonunun elyaf olmayan bileşenlerini oluşturan bir polimer ve alüminyum karışımı olan PoliAl'ın geri dönüşümünü artırmak için ortaklarla birlikte çalışmak oldu. ​

Zorluklar ve fırsatlar

Biyo bazlı polimerlerin yaygınlaşması için daha alınacak uzun bir yol var. Özellikle, biyo bazlı polimerlerin, yerel gıda bulunurluğunun ve çalışma koşullarının nasıl etkilendiği gibi sosyal maliyetini dikkat alıyoruz. Ve dikkat çekici ilerlemeye rağmen, biyo bazlı polimerler halihazırda kartonlarımızın sadece küçük bir bölümünde bulunuyor ve hala plastik sanayisinin niş ürün grubuna giriyor. Taahhüdümüz, halen bunların kullanımının her ebatta daha fazla kartonumuzu kapsayacak kadar artmasıdır. 

Bu konuları daha ileri düzeyde araştırmak üzere ortaklarımızla birlikte çalışıyor, bir yandan da diğer bitki bazlı materyaller, organik atık ve alg gibi alternatifleri değerlendirmeye devam ediyoruz. Sözgelimi, Amerika'nın en büyük termoplastik reçine üreticisi olan Braskem ile bir anlaşma imzaladık ve şimdi Brezilya'da üretilen tüm ambalajlarımızda kaplama için sürdürülebilir kaynaklı şeker kamışından elde edilen düşük yoğunluklu polietilen kullanıyoruz. Sosyal ve çevresel kriterleri içeren bir Mesleki Ahlak Kuralı, Braskem'in dış tedarikini yönlendirmekte olup, anlaşmamızın bir parçasıdır.

Bonsucro sistemi iki standarttan oluşur: bir üretim standardı ve bir Gözetim Zinciri (ChoC) standardı.

Firmamızın üretim standardı, şeker kamışı üretiminin sürdürülebilirlik performansının üçüncü taraflarca doğrulanmasını sağlar. Sertifikalı şeker kamışı, sertifikalı olmayan üretim ile karşılaştırıldığında, verimde artış, su kullanımında ve karbon emisyonunda azalma gibi çevresel sürdürülebilirlik unsurlarının iyileştirilmesini sağlar. Bonsucro Üretim standardı bir yandan da çalışma koşulları, makul ücretler ve yerel topluluklara karşı sorumluklar gibi sosyal boyutlarda verimlilik ve geliştirme iyileştirmelerini zorunlu kılmaktadır. Bonsucro'nun senelik Sonuç Raporu, Bonsucro ve üyelerinden alınan en son sonuçları göz önüne serer.

Firmamızın ChoC sertifikası sektörümüzdeki ilk çok sahalı sertifika olmakla beraber piyasada, sorumlu şekilde tedarik edilen şeker kamışı talebinin arttığına dair güçlü bir sinyaldir. Ayrıca müşterilerimizin ambalaj üstü taleplerde bulunmalarına olanak sağlar. ChoC, şeker kamışı değer zincirinin en başındaki yetiştiricilere kadar bütününde güvence ve izlenebilirlik sağlar.

Tetra Pak Sertifika Kodu: BONS-C-0119Sertifikayı buradan indirebilirsiniz.

Polimerleri nasıl kullandığımız hakkında daha fazla bilgi edinin